Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów rolniczo-żywnościowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.42.267

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 listopada 1955 r.

ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 14 października 1955 r.
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów rolniczo-żywnościowych.

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:
Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp.Numer normyTytuł normyData ustalenia normy
155/A-79733Ocet spirytusowy w beczkach.28 sierpnia 1955 r.
254/A-86028Śmietana i śmietanka.

Oznaczanie kwasowości.

12 grudnia 1954 r.
355/R-65153Materiał siewny.

Ziarno elity jęczmienia ozimego.

30 lipca 1955 r.
455/R-65181Materiał siewny.

Ziarno elity owsa.

30 lipca 1955 r.
555/R-78002Konie rzeźne dorosłe.

Typ ciepłokrwisty.

28 sierpnia 1955 r.
655/R-78003Konie rzeźne dorosłe.

Typ zimnokrwisty.

28 sierpnia 1955 r.
Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) zalecane na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp.Numer normyTytuł normyData ustalenia normy
153/A-74022Przetwory zbożowe.

Mąka pszenna typ 850 z przemiału handlowego.

15 lipca 1953 r. ze zmianą z dnia 27 sierpnia 1955 r.
253/A-74023Przetwory zbożowe.

Mąka pszenna "wrocławska" typ 500 z przemiału handlowego

15 lipca 1953 r. ze zmianą z dnia 26 sierpnia 1955 r.
353/A-74025Przetwory zbożowe.

Mąka pszenna "krupczatka" typ 500 z przemiału handlowego.

15 lipca 1953 r. ze zmianą z dnia 27 sierpnia 1955 r.
453/A-74027Przetwory zbożowe.

Mąka pszenna "luksusowa" typ 580 z przemiału handlowego.

15 lipca 1953 r. ze zmianą z dnia 27 sierpnia 1955 r.
553/A-74028Przetwory zbożowe.

Mąka pszenna "poślednia" typ 1450 z przemiału handlowego.

15 lipca 1953 r. ze zmianą z dnia 27 sierpnia 1955 r.
653/A-74029Przetwory zbożowe.

Mąka pszenna "razowa" typ 2000 z przemiału handlowego.

15 lipca 1953 r. ze zmianą z dnia 27 sierpnia 1955 r.
753/A-74030Przetwory zbożowe.

Mąka pszenna "tortowa" typ 450 z przemiału handlowego.

15 lipca 1953 r. ze zmianą z dnia 27 sierpnia 1955 r.
853/A-74031Przetwory zbożowe.

Mąka pszenna "sitkowa" typ 1400 z przemiału handlowego.

15 lipca 1953 r. ze zmianą z dnia 26 sierpnia 1955 r.
953/A-74032Przetwory zbożowe.

Mąka żytnia typ 800 z przemiału handlowego.

15 lipca 1953 r. ze zmianą z dnia 27 sierpnia 1955 r.
1053/A-74033Przetwory zbożowe.

Mąka żytnia "sitkowa" typ 1400 z przemiału handlowego.

15 lipca 1953 r. ze zmianą z dnia 27 sierpnia 1955 r.
1153/A-74034Przetwory zbożowe.

Mąka żytnia "razowa" typ 2000 z przemiału handlowego.

15 lipca 1953 r. ze zmianą z dnia 27 sierpnia 1955 r.
1253/A-74035Przetwory zbożowe.

Mąka żytnia "jasna" typ 580 z przemiału handlowego.

15 lipca 1953 r. ze zmianą z dnia 27 sierpnia 1955 r.
Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno w zakresie ustalonym w normach wymienionych w § 1:
1)
produkować octu spirytusowego w beczkach, przeznaczonego do przyprawiania lub konserwowania artykułów żywności, nie odpowiadającego normie wymienionej w § 1 lp. 1,
2)
oznaczać kwasowości śmietany i śmietanki inaczej, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 2,
3)
wprowadzać do obrotu z przeznaczeniem do siewu ziarna elity jęczmienia ozimego oraz ziarna elity owsa, nie odpowiadających normom wymienionym w § 1 lp. 3 i 4,
4)
klasyfikować i ustalać jakości koni rzeźnych dorosłych typu zimnokrwistego i typu ciepłokrwistego przy skupie inaczej, niż określają normy wymienione w § 1 lp. 5 i 6.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
1)
produktów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki,
2)
prac naukowo-badawczych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1956 r., z tym że normy wymienione w § 1 lp. 5 i 6 obowiązują od dnia 1 października 1956 r.