Law Journal

Umowa o utworzeniu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju Gospodarczego. Bretton Woods.1944.07.22.

Dz.U.1948.40.292 | umowa międzynarodowa z dnia 22 lipca 1944 r. | Akt obowiązujący

Ratyfikacja przez Polskę Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym, podpisanej w Bretton Woods dnia 22 lipca 1944 r.

Dz.U.1948.40.291 | oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 1947 r. | Akt jednorazowy

Umowa o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Bretton Woods.1944.07.22.

Dz.U.1948.40.290 | umowa międzynarodowa z dnia 22 lipca 1944 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Polski do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.

Dz.U.1948.39.289 | oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1948 r. | Akt jednorazowy

Normy szacunku i ceny wykupu krajowego surowca tytoniowego ze zbiorów 1948 r.

Dz.U.1948.39.288 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 1948 r. | Akt utracił moc

Opłaty probiercze.

Dz.U.1948.39.287 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 1948 r. | Akt utracił moc

Konwencja dotycząca przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych. 1946.02.13.

Dz.U.1948.39.286 | umowa międzynarodowa z dnia 13 lutego 1946 r. | Akt obowiązujący

Zmiana liczby ławników w okręgowych sądach ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.1948.38.284 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1948 r. | Akt jednorazowy

Obrót i gospodarowanie odpadkami użytkowymi.

Dz.U.1948.38.283 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1948 r. | Akt utracił moc

Wysokość zasiłków dziennych dla rodzin żołnierzy.

Dz.U.1948.38.282 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 1948 r. | Akt utracił moc

Podział Państwa na okręgi energetyczne.

Dz.U.1948.38.281 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 1948 r. | Akt utracił moc

Obrót i gospodarowanie odpadkami użytkowymi.

Dz.U.1948.38.280 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 1948 r. | Akt utracił moc

Uznanie stowarzyszenia Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U.1948.38.278 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 1948 r. | Akt utracił moc

Utworzenie katedr, zakładów naukowych i klinik w Akademii Lekarskiej w Gdańsku.

Dz.U.1948.37.276 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 1948 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic okręgów Sądów Grodzkich w Dubiecku i Przemyślu.

Dz.U.1948.37.275 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 1948 r. | Akt utracił moc

Tryb orzekania o przejściu na własność Państwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do Z.S.R.R.

Dz.U.1948.37.271 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 1948 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wykazu samodzielnych placówek naukowo-badawczych.

Dz.U.1948.37.267 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 1948 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Instytutu Badań Literackich.

Dz.U.1948.37.266 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 1948 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów brzeskiego i tarnowskiego w województwie krakowskim.

Dz.U.1948.37.265 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 1948 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie publicznej gospodarki lokalami mieszkalnymi w mieście Chojnicach, w województwie pomorskim.

Dz.U.1948.37.264 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 1948 r. | Akt utracił moc

Właściwość władz wojskowych i tryb postępowania w sprawach szkód w majątku wojskowym.

Dz.U.1948.36.260 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1948 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 16 maja 1922 r. o urlopach dla pracowników zatrudnionych w przemyśle i handlu.

Dz.U.1948.36.258 | dekret z dnia 28 lipca 1948 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania.

Dz.U.1948.36.256 | dekret z dnia 28 lipca 1948 r. | Akt jednorazowy

Postępowanie oddłużeniowe spółdzielni rolniczych i ich central.

Dz.U.1948.36.253 | dekret z dnia 28 lipca 1948 r. | Akt utracił moc

Zm.: prawo o aktach stanu cywilnego i przepisy wprowadzających to prawo.

Dz.U.1948.36.252 | dekret z dnia 28 lipca 1948 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zbiórkach publicznych.

Dz.U.1948.36.250 | dekret z dnia 28 lipca 1948 r. | Akt jednorazowy

Zm.: dekret z dnia 16 maja 1946 r. o zobowiązaniach podatkowych.

Dz.U.1948.36.248 | dekret z dnia 28 lipca 1948 r. | Akt jednorazowy

Obrót i gospodarowanie materiałami pochodzącymi z rozbiórki budynków.

Dz.U.1948.36.247 | dekret z dnia 28 lipca 1948 r. | Akt utracił moc

Odpowiedzialność i tryb postępowania w sprawach szkód w majątku wojskowym.

Dz.U.1948.36.246 | ustawa z dnia 17 czerwca 1948 r. | Akt utracił moc

Należności ławników.

Dz.U.1948.35.243 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 1948 r. | Akt utracił moc

Wykonanie art. 9, 44 i 56 ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkim.

Dz.U.1948.35.242 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 1948 r. | Akt utracił moc

Wyznaczanie władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego.

Dz.U.1948.35.241 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1948 r. | Akt utracił moc

Podział nieruchomości na obszarach miast i niektórych osiedli.

Dz.U.1948.35.240 | ustawa z dnia 25 czerwca 1948 r. | Akt utracił moc

Organizacja i programy studiów wstępnych w szkołach wyższych.

Dz.U.1948.34.234 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1948 r. | Akt utracił moc

Rozwiązanie nieczynnych związków zawodowych i ich zrzeszeń.

Dz.U.1948.34.230 | ustawa z dnia 25 czerwca 1948 r. | Akt utracił moc

Uchylenie dekretu z dnia 23 stycznia 1947 r. o organach administracji zaopatrzenia inwalidzkiego.

Dz.U.1948.34.229 | ustawa z dnia 25 czerwca 1948 r. | Akt jednorazowy

Upoważnienie Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy.

Dz.U.1948.33.223 | ustawa z dnia 25 czerwca 1948 r. | Akt utracił moc

Stosowanie ulg inwestycyjnych przy przewozie towarów z zagranicy.

Dz.U.1948.32.221 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1948 r. | Akt utracił moc

Utworzenie gminy wiejskiej Wapno w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskim.

Dz.U.1948.32.220 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1948 r. | Akt utracił moc

Zwinięcie, utworzenie i przemianowanie katedr i oddziałów w szkołach akademickich.

Dz.U.1948.32.218 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1948 r. | Akt jednorazowy

Obywatelskie komisje podatkowe i lustratorzy społeczni.

Dz.U.1948.31.210 t.j. | ustawa z dnia 2 czerwca 1947 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 2 czerwca 1947 r. o obywatelskich komisjach podatkowych i lustratorach społecznych.

Dz.U.1948.31.209 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1948 r. | Akt utracił moc

Przyznanie Wystawie Ziem Odzyskanych we Wrocławiu ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

Dz.U.1948.31.207 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 1948 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Sądu Pracy we Wrocławiu.

Dz.U.1948.31.206 | rozporządzenie z dnia 26 maja 1948 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic okręgów Sądów Grodzkich w Świeciu i Tucholi.

Dz.U.1948.30.204 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1948 r. | Akt utracił moc