Ratyfikacja przez Kostarykę Konwencji (nr 92) dotyczącej pomieszczenia załogi na statku (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.6.26

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 stycznia 1962 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 20 grudnia 1961 r.
w sprawie ratyfikacji przez Kostarykę Konwencji (nr 92) dotyczącej pomieszczenia załogi na statku (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 20 Konwencji (nr 92) dotyczącej pomieszczenia załogi na statku (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r. (Dz. U. z 1954 r. Nr 44, poz. 202), została zarejestrowana dnia 2 czerwca 1960 r. ratyfikacja powyższej Konwencji przez Kostarykę.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 35 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy zostały zarejestrowane:

dnia 28 września 1960 r. deklaracja Rządu Danii stwierdzająca stosowanie bez zmian postanowień powyższej Konwencji do Wysp Owczych, oraz

dnia 13 lutego 1961 r. deklaracja Rządu Wielkiej Brytanii stwierdzająca stosowanie bez zmian postanowień powyższej Konwencji do wyspy Man.