Ratyfikacja przez szereg państw Konwencji (nr 111) dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.10.50

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 lutego 1962 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 grudnia 1961 r.
w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 111) dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 7 Konwencji (nr 111) dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r. (Dz. U. z 1961 r. Nr 42, poz. 218), zostały zarejestrowane ratyfikacje powyższej Konwencji przez następujące państwa:
Republika Wybrzeża Kości Słoniowej dnia 5 maja 1961 r.

Republika Gabon dnia 29 maja 1961 r.

Libia dnia 13 czerwca 1961 r.

Niemiecka Republika Federalna dnia 15 czerwca 1961 r.

Węgry dnia 20 czerwca 1961 r.

Szwajcaria dnia 13 lipca 1961 r.

Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka dnia 4 sierpnia 1961 r.

Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka dnia 4 sierpnia 1961 r.

Republika Malgaska dnia 11 sierpnia 1961 r.