Przyjęcie przez Luksemburg poprawek do artykułów 24 i 25 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, przyjętych w Genewie dnia 28 maja 1959 r. na dwunastym Światowym Zgromadzeniu Zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.19.82

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 kwietnia 1962 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 27 lutego 1962 r.
w sprawie przyjęcia przez Luksemburg poprawek do artykułów 24 i 25 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, przyjętych w Genewie dnia 28 maja 1959 r. na dwunastym Światowym Zgromadzeniu Zdrowia.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 73 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. (Dz. U. z 1948 r. Nr 61, poz. 477), Luksemburg zgłosił dnia 25 października 1960 r. przyjęcie poprawek do artykułów 24 i 25 powyższej Konstytucji, przyjętych w Genewie dnia 28 maja 1959 r. na dwunastym Światowym Zgromadzeniu Zdrowia (Dz. U. z 1960 r. Nr 25, poz. 139).