Ratyfikacja przez Szwajcarię i Filipiny Konwencji (nr 23) dotyczącej repatriacji marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1926 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.6.29

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 stycznia 1962 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 grudnia 1961 r.
w sprawie ratyfikacji przez Szwajcarię i Filipiny Konwencji (nr 23) dotyczącej repatriacji marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1926 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 7 Konwencji (nr 23) dotyczącej repatriacji marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1926 r. (Dz. U. z 1931 r. Nr 106, poz. 821), zostały zarejestrowane ratyfikacje powyższej Konwencji dnia 21 kwietnia 1960 r. przez Szwajcarię i dnia 17 listopada 1960 r. przez Filipiny.