Ratyfikacja przez Niemiecką Republikę Federalną Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.10.53

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 lutego 1962 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 9 lutego 1962 r.
dotyczące ratyfikacji przez Niemiecką Republikę Federalną Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 33 ust. 4 Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 60, poz. 357), Niemiecka Republika Federalna złożyła dnia 23 października 1961 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych swój dokument ratyfikacyjny powyższej Konwencji.