Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.18.79

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 marca 1962 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 14 marca 1962 r.
w sprawie przyjęcia szeregu państw do Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 4 Karty Narodów Zjednoczonych, podpisanej w San Francisco dnia 26 czerwca 1945 r. (Dz. U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90), następujące państwa zostały przyjęte w poczet członków Organizacji Narodów Zjednoczonych:
Sierra Leone dnia 27 września 1961 r.

Mongolska Republika Ludowa dnia 27 października 1961 r.

Mauretania dnia 27 października 1961 r.

Tanganika dnia 14 grudnia 1961 r.