Departmental acts

(bez tytułu).

Dz.Urz.PKRUS.2010.2A.1a | komunikat z dnia 30 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór aktuariusza.

Dz.Urz.MPiPSp.2010.1.1 | zarządzenie z dnia 30 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Uchylenie decyzji w sprawie kontroli gospodarowania środkami publicznymi w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2010.7.71 | decyzja z dnia 30 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2010.

Dz.Urz.MON.2010.7.70 | decyzja z dnia 30 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2011 r.

Dz.Urz.MI.2010.4.12 | decyzja z dnia 29 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2011 r.

Dz.Urz.MI.2010.4.12 | decyzja z dnia 29 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2011 r.

Dz.Urz.MI.2010.4.12 | decyzja z dnia 29 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2011 r.

Dz.Urz.MI.2010.4.12 | decyzja z dnia 29 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2011 r.

Dz.Urz.MI.2010.4.12 | decyzja z dnia 29 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2011 r.

Dz.Urz.MI.2010.4.12 | decyzja z dnia 29 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2011 r.

Dz.Urz.MI.2010.4.12 | decyzja z dnia 29 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2010.1.16 | zarządzenie z dnia 26 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2010.1.16 | zarządzenie z dnia 26 marca 2010 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2010.6.67 | pełnomocnictwo z dnia 25 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Gdańsku.

Dz.Urz.GUS.2010.3.18 | zarządzenie z dnia 25 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MZ.2010.5.34 | zarządzenie z dnia 25 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MZ.2010.5.34 | zarządzenie z dnia 25 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie okresu ochrony dokumentu niejawnego stanowiącego tajemnicę służbową.

Dz.Urz.MON.2010.7.68 | decyzja z dnia 25 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Utworzenie Zespołu do Spraw Barier w Dostępie do Rynków Krajów Trzecich.

Dz.Urz.MG.2010.1.14 | zarządzenie z dnia 25 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym w 2009 r. przyznano dotacje celowe w części 27 - Informatyzacja oraz kwot tych dotacji.

Dz.Urz.MSWiA.2010.5.21 | obwieszczenie z dnia 25 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2010.6.65 | decyzja z dnia 24 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2010.6.65 | decyzja z dnia 24 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2010.6.65 | decyzja z dnia 24 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2010.6.65 | decyzja z dnia 24 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2010.6.65 | decyzja z dnia 24 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2010.6.65 | decyzja z dnia 24 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2010.6.65 | decyzja z dnia 24 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2010.6.65 | decyzja z dnia 24 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Oświadczenia o stanie majątkowym pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2010.2A.10 | zarządzenie z dnia 23 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Oświadczenia o stanie majątkowym pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2010.2A.10 | zarządzenie z dnia 23 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Lubuskie" na lata 2010-2012.

B.I.LP.2010.5.40 | decyzja z dnia 23 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Lubuskie" na lata 2010-2012.

B.I.LP.2010.5.40 | decyzja z dnia 23 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Janowskie" na lata 2010-2012.

B.I.LP.2010.5.54 | decyzja z dnia 23 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Mazurskie" na lata 2010-2012.

B.I.LP.2010.5.53 | decyzja z dnia 23 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw statusu zawodowego nauczycieli.

Dz.Urz.MEN.2010.1.14 | zarządzenie z dnia 23 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Regulamin przyznawania Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2010.1.13 | decyzja z dnia 23 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2010.1.14 | decyzja z dnia 23 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Określenie zadań Gabinetu Politycznego Ministra.

Dz.Urz.MON.2010.6.64 | decyzja z dnia 22 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Cudzoziemców.

Dz.Urz.MNiSW.2010.2.28 | zarządzenie z dnia 22 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu Książki.

Dz.Urz.MKiDN.2010.1.9 | zarządzenie z dnia 22 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Nadanie regulaminu Komitetu Audytu dla działu administracji rządowej oświata i wychowanie.

Dz.Urz.MEN.2010.1.12 | zarządzenie z dnia 19 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Określenie zasad wykonywania czynności konwojowo-ochronnych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2010.1.36 | decyzja z dnia 19 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Określenie zasad wykonywania czynności konwojowo-ochronnych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2010.1.36 | decyzja z dnia 19 marca 2010 r. | Akt utracił moc