Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.1988.2.11

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 kwietnia 1988 r.

WYKAZ Nr 5/1987
zawierający stopnie naukowe doktora habilitowanego

zawierający nazwiska osób, którym nadano stopień naukowy doktora habilitowanego w okresie od dnia 12 czerwca 1986 r. do dnia 10 lipca 1987 r. w uniwersytetach: Warszawskim, Gdańskim, Śląskim w Katowicach, Jagiellońskim w Krakowie, Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wrocławskim im. Bolesława Bieruta; w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie; w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, w Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, w Akademii Nauk Społecznych w Warszawie; w wyższych szkołach pedagogicznych: im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, im. Powstańców Śląskich w Opolu; w politechnikach: Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Łódzkiej, Poznańskiej, Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach, Wrocławskiej, w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie; w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego-Akademii Rolniczej w Warszawie, w akademiach rolniczych: im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w Lublinie, w Poznaniu, w Szczecinie, we Wrocławiu, w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, w Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; w akademiach medycznych: im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku, im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, w Lublinie, w Łodzi, w Śląskiej Akademii Medycznej im. Ludwika Waryńskiego w Katowicach; w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej im. Bolesława Szareckiego w Warszawie, w placówkach naukowych Polskiej Akademii Nauk: w Instytucie Chemii Organicznej w Warszawie, w Instytucie Historii w Warszawie; w instytutach naukowo-badawczych: w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, w Instytucie Weterynarii w Puławach, w Instytucie Zootechniki w Krakowie
Uniwersytet Warszawski
1. dr Teresa Borowska - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 30 marca 1987 r.
2. dr Paweł Czechowski - stopień doktora habilitowanego nauk prawnych nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 23 marca 1987 r.
3. dr Roman Jan Dwilewicz - stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki z dnia 11 grudnia 1986 r.
4. dr Włodzimierz Godlewski - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Historycznego z dnia 30 czerwca 1986 r.
5. dr Andrzej Hennel - stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Fizyki z dnia 23 marca 1987 r.
6. dr Andrzej Kotlicki - stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Fizyki z dnia 16 lutego 1987 r.
7. dr Marek Kostrzewski - stopień doktora habilitowanego nauk o organizacji i zarządzaniu nadany uchwałą Rady Wydziału Zarządzania z dnia 10 czerwca 1987 r.
8. dr Andrzej Les - stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Chemii z dnia 7 stycznia 1987 r.
9. dr Marek Napiórkowski - stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Fizyki z dnia 13 kwietnia 1987 r.
10. dr Krzysztof Obłój - stopień doktora habilitowanego nauk o organizacji i zarządzaniu nadany uchwałą Rady Wydziału Zarządzania z dnia 10 czerwca 1987 r.
11. dr Mikołaj Sawicki - stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Fizyki z dnia 15 grudnia 1986 r.

Uniwersytet Gdański

12. dr Juliusz Jundziłł - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 25 czerwca 1987 r.
13. dr Leszek Starosta - stopień doktora habilitowanego nauk prawnych nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 24 kwietnia 1987 r.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

14. dr Tadeusz Jan Kimsa - stopień doktora habilitowanego nauk przyrodniczych nadany uchwałą Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska z dnia 8 kwietnia 1987 r.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

15. dr Lucjan Kocik - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego z dnia 26 marca 1987 r.
16. dr Barbara Wagner - stopień doktora habilitowanego nauk prawnych nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 13 kwietnia 1987 r.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

17. dr Zdzisław Michalczyk - stopień doktora habilitowanego nauk przyrodniczych nadany uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi z dnia 25 marca 1987 r.
18. dr Andrzej Patrykiejew - stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii z dnia 4 maja 1987 r.
19. dr Piotr Rozmej - stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii z dnia 13 kwietnia 1987 r.
20. dr Stefan Sokołowski - stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii z dnia 14 kwietnia 1987 r.
21. dr Piotr Staszczuk - stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii z dnia 4 maja 1987 r.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

22. dr Józef Darski - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Filologicznego z dnia 2 kwietnia 1987 r.
23. dr Marek Kręglewski - stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Chemii z dnia 26 stycznia 1987 r.
24. dr Barbara Kryk - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Filologicznego z dnia 26 lutego 1987 r.
25. dr Jacek Leoński - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych z dnia 4 maja 1987 r.
26. dr Ryszard Lipczuk - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Filologicznego z dnia 5 czerwca 1986 r.
27. dr Bronisław Młodziejowski - stopień doktora habilitowanego nauk przyrodniczych nadany uchwałą Rady Wydziału Biologii z dnia 19 stycznia 1987 r.
28. dr Edward Prus - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Historii z dnia 10 listopada 1986 r.
29. dr Antoni Smuszkiewicz - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Filologicznego z dnia 12 czerwca 1986 r.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

30. dr Marcin Jełowicki - stopień doktora habilitowanego nauk prawnych nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 26 maja 1987 r.
31. dr Andrzej Olubiński - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 12 maja 1987 r.
32. dr Józef Śliwiński - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 25 kwietnia 1986 r.

Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta

33. dr Bogdan Pięczka - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Filologicznego z dnia 7 kwietnia 1987 r.

Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie

34. dr Alojzy Marcol - stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Teologicznego z dnia 18 maja 1987 r.
35. dr Antoni Młotek - stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Teologicznego z dnia 23 marca 1987 r.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

36. dr Marian Bendza - stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych nadany uchwałą Senatu z dnia 11 grudnia 1986 r.
37. dr Janusz Maciuszko - stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych nadany uchwałą Senatu z dnia 19 maja 1987 r.

Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie

38. dr Wojciech Roszkowski - stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Ekonomiczno-Społecznego z dnia 11 czerwca 1987 r.

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu

39. dr Tadeusz Listwan - stopień doktora habilitowanego nauk o organizacji i zarządzaniu nadany uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Informatyki z dnia 22 stycznia 1987 r.

Akademia Nauk Społecznych w Warszawie

40. dr Mirosława Papierzyńska-Turek - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Społeczno-Politycznych z dnia 26 stycznia 1987 r.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

41. dr Bolesław Hadaczek - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 29 maja 1987 r.
42. dr Helena Siwek - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 22 maja 1987 r.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu

43. dr Emil Tokarz - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego z dnia 11 czerwca 1987 r.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

44. dr Leszek Demkowicz - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Budownictwa Lądowego z dnia 18 marca 1987 r.
45. dr Kazimierz Furtak - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Budownictwa Lądowego z dnia 3 kwietnia 1987 r.
46. dr Wacław Marian Seruga - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Architektury z dnia 26 listopada 1986 r.
47. dr Zdzisław Żmudziński - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Budownictwa Lądowego z dnia 29 kwietnia 1987 r.

Politechnika Łódzka

48. dr Andrzej Frankowski - stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Chemicznego z dnia 17 marca 1987 r.
49. dr Edward Jezierski - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Elektrycznego z dnia 2 czerwca 1987 r.
50. dr Stanisław Pietrowski - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 29 maja 1987 r.

Politechnika Poznańska

51. dr Bogdan Maruszewski - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Budowy Maszyn z dnia 24 kwietnia 1987 r.
52. dr Stanisław Niziński - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów z dnia 23 czerwca 1987 r.

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach

53. dr Janusz Ginalski - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Mechaniczno-Energetycznego z dnia 16 stycznia 1987 r.
54. dr Andrzej Witkowski - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Mechaniczno-Energetycznego z dnia 27 marca 1987 r.

Politechnika Wrocławska

55. dr Wojciech Lukas - stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Chemicznego z dnia 29 kwietnia 1987 r.
56. dr Stanisław Nowak - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Elektroniki z dnia 19 marca 1987 r.
57. dr Józef Rogowski - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Mechaniczno-Energetycznego z dnia 8 maja 1987 r.
58. dr Stanisław Szapiel - stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Podstawowych Problemów Techniki z dnia 2 kwietnia 1987 r.
59. dr Mikołaj Syczewski - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Budownictwa Lądowego z dnia 27 marca 1987 r.
60. dr Jacek Własak - stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Podstawowych Problemów Techniki z dnia 4 czerwca 1987 r.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

61. dr Jerzy Hubert - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Metali Nieżelaznych z dnia 13 stycznia 1987 r.
62. dr Andrzej Łędzki - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Metalurgicznego z dnia 13 kwietnia 1987 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza w Warszawie

63. dr Wiesław Kazimierz Szeliga - stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych nadany uchwałą Rady Wydziału Zootechnicznego z dnia 16 czerwca 1987 r.

Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

64. dr Krzysztof Boroń - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Melioracji Wodnych z dnia 10 lipca 1987 r.
65. dr Włodzimierz Rajda - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Melioracji Wodnych z dnia 10 lipca 1987 r.

Akademia Rolnicza w Lublinie

66. dr Zbigniew Białkowski - stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych nadany uchwałą Rady Wydziału Zootechnicznego z dnia 30 kwietnia 1987 r.
67. dr Józef Filar - stopień doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych nadany uchwałą Rady Wydziału Weterynaryjnego z dnia 21 maja 1987 r.

Akademia Rolnicza w Poznaniu

68. dr Teresa Skrabka-Błotnicka - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Technologii Żywności z dnia 9 czerwca 1987 r.
69. dr Marek Trojan - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Technologii Żywności z dnia 10 czerwca 1987 r.

Akademia Rolnicza w Szczecinie

70. dr Jakub Kopczyński - stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych nadany uchwałą Rady Wydziału Rolniczego z dnia 14 maja 1987 r.

Akademia Rolnicza we Wrocławiu

71. dr Leon Rembeza - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Melioracji Wodnych z dnia 3 marca 1987 r.

Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie

72. dr Luizna Dusza - stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych nadany uchwałą Rady Wydziału Zootechnicznego z dnia 8 maja 1987 r.

Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

73. dr Paweł Nowaczyk - stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych nadany uchwałą Rady Wydziału Rolniczego z dnia 29 maja 1987 r.

Akademia Medyczna im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku

74. dr Zdzisław Piotrowski - stopień doktora habilitowanego nauk medycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego z dnia 8 kwietnia 1987 r.

Akademia Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Krakowie

75. dr Jacek Musiał - stopień doktora habilitowanego nauk medycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego z dnia 20 marca 1987 r.

Akademia Medyczna w Lublinie

76. dr Franciszek Rogowski - stopień doktora habilitowanego nauk medycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego z dnia 25 lutego 1987 r.

Akademia Medyczna w Łodzi

77. dr Bogusław Barański - stopień doktora habilitowanego nauk medycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego z dnia 28 kwietnia 1987 r.

Śląska Akademia Medyczna im. Ludwika Waryńskiego w Katowicach

78. dr Jakub Bodziony - stopień doktora habilitowanego nauk medycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego w Zabrzu z dnia 28 maja 1987 r.

Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego w Warszawie

79. dr Karol Chmielowski - stopień doktora habilitowanego nauk medycznych nadany uchwałą Rady Naukowej z dnia 29 października 1986 r.

PLACÓWKI NAUKOWE POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Instytut Chemii Organicznej w Warszawie

80. dr Jan. Bimer - stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych nadany uchwałą Rady Naukowej z dnia 14 maja 1987 r.

Instytut Historii w Warszawie

81. dr Hanna Zaremska - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Naukowej z dnia 11 grudnia 1986 r.

INSTYTUTY NAUKOWO-BADAWCZE

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

82. dr Wanda Sobczyk - stopień doktora habilitowanego nauk medycznych nadany uchwałą Rady Naukowej z dnia 2 czerwca 1987 r.

Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie

83. dr Tadeusz Wierzchoń - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Naukowej z dnia 4 czerwca 1987 r.

Instytut Weterynarii w Puławach

84. dr Eugeniusz Wiśniewski - stopień doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych nadany uchwałą Rady Naukowej z dnia 30 czerwca 1987 r.

Instytut Zootechniki w Krakowie

85. dr Barbara Kamińska - stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych nadany uchwałą Rady Naukowej z dnia 16 czerwca 1987 r.
1 Data ogłoszenia zmieniona przez sprostowanie z dnia 14 kwietnia 1988 r. (Dz.Urz.MEN.88.3.21).