Departmental acts

Utworzenie Zespołu do Spraw Barier w Dostępie do Rynków Krajów Trzecich.

Dz.Urz.MG.2010.1.14 | zarządzenie z dnia 25 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym w 2009 r. przyznano dotacje celowe w części 27 - Informatyzacja oraz kwot tych dotacji.

Dz.Urz.MSWiA.2010.5.21 | obwieszczenie z dnia 25 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2010.6.65 | decyzja z dnia 24 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2010.6.65 | decyzja z dnia 24 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2010.6.65 | decyzja z dnia 24 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2010.6.65 | decyzja z dnia 24 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2010.6.65 | decyzja z dnia 24 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2010.6.65 | decyzja z dnia 24 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2010.6.65 | decyzja z dnia 24 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2010.6.65 | decyzja z dnia 24 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Oświadczenia o stanie majątkowym pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2010.2A.10 | zarządzenie z dnia 23 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Oświadczenia o stanie majątkowym pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2010.2A.10 | zarządzenie z dnia 23 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Lubuskie" na lata 2010-2012.

B.I.LP.2010.5.40 | decyzja z dnia 23 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Lubuskie" na lata 2010-2012.

B.I.LP.2010.5.40 | decyzja z dnia 23 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Janowskie" na lata 2010-2012.

B.I.LP.2010.5.54 | decyzja z dnia 23 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Mazurskie" na lata 2010-2012.

B.I.LP.2010.5.53 | decyzja z dnia 23 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw statusu zawodowego nauczycieli.

Dz.Urz.MEN.2010.1.14 | zarządzenie z dnia 23 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Regulamin przyznawania Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2010.1.13 | decyzja z dnia 23 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2010.1.14 | decyzja z dnia 23 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Określenie zadań Gabinetu Politycznego Ministra.

Dz.Urz.MON.2010.6.64 | decyzja z dnia 22 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Cudzoziemców.

Dz.Urz.MNiSW.2010.2.28 | zarządzenie z dnia 22 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu Książki.

Dz.Urz.MKiDN.2010.1.9 | zarządzenie z dnia 22 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Nadanie regulaminu Komitetu Audytu dla działu administracji rządowej oświata i wychowanie.

Dz.Urz.MEN.2010.1.12 | zarządzenie z dnia 19 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Określenie zasad wykonywania czynności konwojowo-ochronnych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2010.1.36 | decyzja z dnia 19 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Określenie zasad wykonywania czynności konwojowo-ochronnych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2010.1.36 | decyzja z dnia 19 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie profilaktycznej opieki zdrowotnej w Policji.

Dz.Urz.KGP.2010.4.14 | decyzja z dnia 19 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego.

Dz.Urz.GUS.2010.3.17 | zarządzenie z dnia 19 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie tekstu Specyfikacji EUROCONTROL do szkolenia wstępnego kontrolerów ruchu lotniczego.

Dz.Urz.ULC.2010.2.18 | obwieszczenie z dnia 18 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Podział Biblioteki Narodowej.

Dz.Urz.MKiDN.2010.1.7 | zarządzenie z dnia 18 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum-Zamek w Łańcucie.

Dz.Urz.MKiDN.2010.1.12 | decyzja z dnia 18 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum-Zamek w Łańcucie.

Dz.Urz.MKiDN.2010.1.12 | decyzja z dnia 18 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do spraw budżetu w układzie zadaniowym.

Dz.Urz.MI.2010.4.9 | zarządzenie z dnia 18 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Sporządzenie planów urządzenia lasu dla nadleśnictw Głęboki Bród i Strzelce Opolskie.

B.I.LP.2010.4.28 | zarządzenie z dnia 18 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Bibliotece Narodowej.

Dz.Urz.MKiDN.2010.1.8 | zarządzenie z dnia 18 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2010.5.59 | upoważnienie z dnia 16 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie wykazu danych, dotyczących osób fizycznych wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2010.4.18 | obwieszczenie z dnia 16 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2010.5.54 | decyzja z dnia 16 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu ds. GIS (Green Investment Scheme).

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.2.40 | zarządzenie z dnia 16 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu ds. GIS (Green Investment Scheme).

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.2.40 | zarządzenie z dnia 16 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu ds. GIS (Green Investment Scheme).

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.2.40 | zarządzenie z dnia 16 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu ds. GIS (Green Investment Scheme).

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.2.40 | zarządzenie z dnia 16 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu ds. GIS (Green Investment Scheme).

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.2.40 | zarządzenie z dnia 16 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu ds. GIS (Green Investment Scheme).

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.2.40 | zarządzenie z dnia 16 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu ds. GIS (Green Investment Scheme).

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.2.40 | zarządzenie z dnia 16 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2010 r.

Dz.Urz.GUS.2010.3.22 | komunikat z dnia 16 marca 2010 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2010 r.

Dz.Urz.GUS.2010.3.21 | obwieszczenie z dnia 16 marca 2010 r. | Akt nienormatywny