Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.1988.2.10

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 kwietnia 1988 r.

WYKAZ Nr 4/1987
zawierający stopnie naukowe doktora habilitowanego

zawierający nazwiska osób, którym nadano stopień naukowy doktora habilitowanego w okresie od dnia 26 marca 1985 r. do dnia 16 kwietnia 1987 r. w uniwersytetach: Warszawskim, Gdańskim, Śląskim w Katowicach, Jagiellońskim w Krakowie, Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Łódzkim, im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szczecińskim, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wrocławskim im. Bolesława Bieruta, w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, w akademiach ekonomicznych: im. Karola Adamieckiego w Katowicach, w Krakowie, w Poznaniu, im. Oskara Langego we Wrocławiu; w Akademii Nauk Społecznych w Warszawie; w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu; w politechnikach: Warszawskiej, Gdańskiej, Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach, Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Łódzkiej, Poznańskiej, Wrocławskiej, w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - Akademii Rolniczej w Warszawie, w akademiach rolniczych: im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w Lublinie, w Poznaniu, w Szczecinie, we Wrocławiu, w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie; w akademiach medycznych: w Warszawie, im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku, im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, w Lublinie, w Łodzi, im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, we Wrocławiu, w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego w Warszawie; w Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie; w placówkach naukowych Polskiej Akademii Nauk: w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego w Warszawie, w Instytucie Chemii Fizycznej w Warszawie, w Instytucie Filozofii i Socjologii w Warszawie, w Instytucie Fizyki w Warszawie, w Instytucie Geofizyki w Warszawie, w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania w Warszawie, w Instytucie Historii Kultury Materialnej w Warszawie, w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu, w Instytucie Państwa i Prawa w Warszawie, w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki w Warszawie; w instytutach naukowo-badawczych: w Centrum Onkologii Instytutu Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie, w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, w Instytucie Weterynarii w Puławach, w Instytucie Zootechniki w Krakowie, w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie.
Uniwersytet Warszawski
1. dr Wiesław Marek Gołębiewski - stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Chemii z dnia 4 czerwca 1986 r.
2. dr Teresa Hołówka - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Filozofii i Socjologii z dnia 19 listopada 1985 r.
3. dr Jerzy Hrebenda - stopień doktora habilitowanego nauk przyrodniczych nadany uchwałą Rady Wydziału Biologii z dnia 28 kwietnia 1986 r.
4. dr Sławomira Żerańska-Kominek - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Historycznego z dnia 8 października 1986 r.
5. dr Barbara Mazur - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 21 maja 1985 r.
6. dr Jacek Morzycki - stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Chemii z dnia 5 listopada 1986 r.
7. dr Andrzej Potocki - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Filozofii i Socjologii z dnia 28 stycznia 1986 r.
8. dr Lesław Pytka - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 26 listopada 1985 r.
9. dr Wiesław Jan Pyżuk - stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Chemii z dnia 26 marca 1986 r.
10. dr Alicja Katarzyna Siemak-Tylikowska - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 4 listopada 1986 r.
11. dr Błażej Wierzbowski - stopień doktora habilitowanego nauk prawnych nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 23 lutego 1987 r.
12. dr Bogdan Wojciszke - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Psychologii z dnia 18 listopada 1986 r.
13. dr Mirosław Wyrzykowski - stopień doktora habilitowanego nauk prawnych nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 8 grudnia 1986 r.

Uniwersytet Gdański

14. dr Andrzej Balicki - stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Ekonomiki Produkcji z dnia 11 grudnia 1986 r.
15. dr Gabriela Chojnacka-Szawłowska - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 26 marca 1987 r.
16. dr Małgorzata Czerska - stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Ekonomiki Produkcji z dnia 13 listopada 1986 r.
17. dr Krystyna Dziworska - stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Ekonomiki Produkcji z dnia 18 grudnia 1986 r.
18. dr Ryszard Kościelak - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 8 stycznia 1987 r.
19. dr Marek Latoszek - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 26 marca 1987 r.
20. dr Bogdan Nogalski - stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Ekonomiki Produkcji z dnia 13 listopada 1986 r.
21. dr Jan Rostowski - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 11 grudnia 1986 r.
22. dr Jerzy Witold Wiśniewski - stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Ekonomiki Produkcji z dnia 27 listopada 1986 r.

Uniwersytet śląski w Katowicach

23. dr Eugeniusz Kuźniewski - stopień doktora habilitowanego nauk przyrodniczych nadany uchwałą Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska z dnia 6 stycznia 1987 r.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

24. dr Jan Błocki - stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Matematyki i Fizyki z dnia 10 października 1985 r.
25. dr Jan Kozłowski - stopień doktora habilitowanego nauk przyrodniczych nadany uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi z dnia 13 maja 1986 r.
26. dr Jerzy Malec - stopień doktora habilitowanego nauk prawnych nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 16 marca 1987 r.
27. dr Henryk Manikowski - stopień doktora habilitowanego nauk przyrodniczych nadany uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi z dnia 6 stycznia 1987 r.
28. dr Janusz Mucha - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego z dnia 23 października 1986 r.
29. dr Anna Pacyna - stopień doktora habilitowanego nauk przyrodniczych nadany uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi z dnia 26 marca 1985 r.
30. dr Jan Pirożyński - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego z dnia 8 stycznia 1987 r.
31. dr Teresa Pyzik - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Filologicznego z dnia 25 lutego 1987 r.
32. dr Teresa Stelmaszyńska-Zgliczyńska - stopień doktora habilitowanego nauk przyrodniczych nadany uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi z dnia 24 czerwca 1986 r.
33. dr Zofia Trawicka - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego z dnia 22 stycznia 1987 r.
34. dr Jadwiga Włodek-Chronowska - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego z dnia 11 grudnia 1986 r.
35. dr Jan Zimmermann - stopień doktora habilitowanego nauk prawnych nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 16 lutego 1987 r.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

36. dr Leszek Kolek - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 29 października 1986 r.

Uniwersytet Łódzki

37. dr Aleksander Chmiel - stopień doktora habilitowanego nauk przyrodniczych nadany uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi z dnia 17 marca 1987 r.
38. dr Tomasz Grzegorczyk - stopień doktora habilitowanego nauk prawnych nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 20 lutego 1987 r.
39. dr Aleksandra Jewtuchowicz - stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego z dnia 23 marca 1987 r.
40. dr Adam Paszkiewicz - stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii z dnia 17 grudnia 1986 r.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

41. dr Włodzimierz Bialik - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Filologicznego z dnia 28 listopada 1985 r.
42. dr Ewa Borkowska-Bagieńska - stopień doktora habilitowanego nauk prawnych nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 24 lutego 1987 r.
43. dr Janusz Figas - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Filologicznego z dnia 22 maja 1986 r.
44. dr Magdalena Jaroszewska - stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Matematyki i Fizyki z dnia 21 listopada 1986 r.
45. dr Jerzy Kaliszan - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Filologicznego z dnia 15 maja 1986 r.
46. dr Jerzy Litwinow - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Filologicznego z dnia 17 kwietnia 1986 r.
47. dr Bolesław Nowaczyk - stopień doktora habilitowanego nauk geograficznych nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych z dnia 2 grudnia 1986 r.
48. dr Maciej Serwański - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Historii z dnia 9 grudnia 1985 r.
49. dr Józef Jan Skoczylas - stopień doktora habilitowanego nauk prawnych nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 11 grudnia 1986 r.
50. dr Jerzy Wróblewski - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Filologicznego z dnia 11 grudnia 1986 r.

Uniwersytet Szczeciński

51. dr Roman Czaplewski - stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego z dnia 26 marca 1987 r.
52. dr Irena Hejduk - stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego z dnia 26 lutego 1987 r.
53. dr Bogusław Kazimierz Walczak - stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego z dnia 22 stycznia 1987 r.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

54. dr Jerzy Kumaniecki - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 7 listopada 1986 r.
55. dr Hubert Lucjan Oczkowski - stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii z dnia 16 kwietnia 1986 r.

Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta

56. dr Barbara Adamiak - stopień doktora habilitowanego nauk prawnych nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 2 lutego 1987 r.
57. dr Janina Gajda - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego z dnia 26 lutego 1986 r.
58. dr Tadeusz Klimowicz - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Filologicznego z dnia 10 czerwca 1986 r.
59. dr Arkadiusz Kozubek - stopień doktora habilitowanego nauk przyrodniczych nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Przyrodniczych z dnia 12 grudnia 1985 r.
60. dr Karin Musiołek-Choiński - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Filologicznego z dnia 13 maja 1986 r.
61. dr Robert Saciuk - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego z dnia 18 czerwca 1986 r.
62. dr Andrzej Staniszewski - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Filologicznego z dnia 15 stycznia 1985 r.
63. dr Adolf Szponar - stopień doktora habilitowanego nauk przyrodniczych nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Przyrodniczych z dnia 6 listopada 1986 r.
64. dr Jerzy Wyrzykowski - stopień doktora habilitowanego nauk geograficznych nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Przyrodniczych z dnia 24 kwietnia 1986 r.

Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie

65. dr Marian Geldner - stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Handlu Zagranicznego z dnia 25 lutego 1987 r.
66. dr Ryszard Rapacki - stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Handlu Zagranicznego z dnia 10 grudnia 1986 r.
67. dr Andrzej Ruciński - stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Handlu Wewnętrznego z dnia 23 lutego 1987 r.

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

68. dr Henryk Sroka - stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Przemysłu z dnia 30 stycznia 1987 r.
69. dr Barbara Woźniak-Sobczak - stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Przemysłu z dnia 5 grudnia 1986 r.

Akademia Ekonomiczna w Krakowie

70. dr Roman Niestrój - stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Ekonomiki Obrotu z dnia 18 grudnia 1986 r.
71. dr Jan Paradysz - stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Ekonomiki Obrotu z dnia 30 września 1986 r.
72. dr Józef Pociecha - stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Ekonomiki Obrotu z dnia 20 listopada 1986 r.
73. dr Jan Targalski - stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Ekonomiki Produkcji z dnia 27 października 1986 r.

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

74. dr Eulalia Skawińska - stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Ekonomiki Produkcji i Obrotu z dnia 19 grudnia 1986 r.

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu

75. dr Anna Krefft - stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Informatyki z dnia 18 grudnia 1986 r.
76. dr Krzysztof Radosław Mazurski - stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Gospodarki Narodowej z dnia 5 marca 1987 r.
77. dr Zbigniew Mikołajewicz - stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Gospodarki Narodowej z dnia 20 listopada 1986 r.

Akademia Nauk Społecznych w Warszawie

78. dr Krystyna Adamus-Darczewska - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Społeczno-Politycznych z dnia 28 października 1985 r.
79. dr Stefan Kojło - stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Społeczno-Ekonomicznych z dnia 5 stycznia 1987 r.
80. dr Mieczysław Kolejwa - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Społeczno-Politycznych z dnia 5 stycznia 1987 r.
81. dr Włodzimierz Lebiedziński - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Społeczno-Politycznych z dnia 23 czerwca 1986 r.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu

82. dr Władysław Hendzel - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego z dnia 12 marca 1987 r.

Politechnika Warszawska

83. dr Jerzy Bieliński - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Chemicznego z dnia 15 października 1985 r.
84. dr Ryszard Cymerman - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Geodezji i Kartografii z dnia 27 lutego 1987 r.
85. dr Wincenty Skupiński - stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Chemicznego z dnia 6 maja 1986 r.
86. dr Sławomir Tumański - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Elektrycznego z dnia 28 stycznia 1987 r.
87. dr Jerzy Wróbel - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych z dnia 7 stycznia 1987 r.

Politechnika Gdańska

88. dr Rafał Szafran - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Elektrycznego z dnia 9 grudnia 1986 r.
89. dr Romuald Szymkiewicz - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Hydrotechniki z dnia 12 grudnia 1986 r.

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach

90. dr Ryszard Kozłowski - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Metalurgicznego z dnia 30 czerwca 1986 r.
91. dr Franciszek Marecki - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki z dnia 25 listopada 1986 r.
92. dr Jan Sieniawski - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Metalurgicznego z dnia 1 grudnia 1986 r.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

93. dr Barbara Bartkowicz - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Architektury z dnia 4 grudnia 1986 r.
94. dr inż. Jerzy Marek Białkiewicz - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Budownictwa Lądowego z dnia 27 stycznia 1987 r.

Politechnika Łódzka

95. dr Roman Małecki - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Elektrycznego z dnia 20 stycznia 1987 r.

Politechnika Poznańska

96. dr Stanisław Jan Matysiak - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Budowy Maszyn z dnia 9 stycznia 1987 r.

Politechnika Wrocławska

97. dr Janusz Kyzioł - stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Chemicznego z dnia 21 stycznia 1987 r.
98. dr Andrzej Matynia - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Chemicznego z dnia 19 listopada 1986 r.
99. dr Józef Oleksyszyn - stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Chemicznego z dnia 18 listopada 1986 r.
100. dr Ewaryst Rafajłowicz - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Elektroniki z dnia 8 stycznia 1987 r.
101. dr Jacek Skarżewski - stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Chemicznego z dnia 17 grudnia 1986 r.
102. dr Jerzy Zwoździak - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Sanitarnej z dnia 21 listopada 1986 r.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

103. dr Jan Kazanecki - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Metalurgicznego z dnia 24 listopada 1986 r.
104. dr Jan Kiciński - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych z dnia 12 grudnia 1986 r.
105. dr Marian Jacek Łączny - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego z dnia 27 października 1986 r.
106. dr Tadeusz Sidor - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki z dnia 17 kwietnia 1986 r.
107. dr Mariusz Rafał Sławomirski - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Górniczego z dnia 10 grudnia 1986 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza w Warszawie

108. dr Donata Krutul - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Technologii Drewna z dnia 16 grudnia 1986 r.
109. dr Piotr Maria Paschalis-Jakubowicz - stopień doktora habilitowanego nauk leśnych nadany uchwałą Rady Wydziału Leśnego z dnia 16 grudnia 1986 r.
110. dr Czesław Wojciech Waszkiewicz - stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych nadany uchwałą Rady Wydziału Rolniczego z dnia 25 czerwca 1986 r.

Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

111. dr Józef Koczanowski - stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych nadany uchwałą Rady Wydziału Zootechnicznego z dnia 10 grudnia 1986 r.
112. dr Zofia Lisiewska - stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych nadany uchwałą Rady Wydziału Rolniczego z dnia 11 marca 1987 r.

Akademia Rolnicza w Lublinie

113. dr Edward Borowski - stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych nadany uchwałą Rady Wydziału Ogrodniczego z dnia 25 listopada 1986 r.
114. dr Jerzy Hortyński - stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych nadany uchwałą Rady Wydziału Ogrodniczego z dnia 12 marca 1987 r.
115. dr Grażyna Stefanowska - stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych nadany uchwałą Rady Wydziału Rolniczego z dnia 3 grudnia 1986 r.
116. dr Marek Zin - stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych nadany uchwałą Rady Wydziału Zootechnicznego z dnia 16 kwietnia 1987 r.

Akademia Rolnicza w Poznaniu

117. dr Andrzej Gajtkowski - stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych nadany uchwałą Rady Wydziału Rolniczego z dnia 26 stycznia 1987 r.
118. dr Lidia Helińska-Raczkowska - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Technologii Drewna z dnia 20 marca 1987 r.
119. dr Adam Krysztofiak - stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych nadany uchwałą Rady Wydziału Rolniczego z dnia 16 czerwca 1986 r.
120. dr Michał Piasecki - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Technologii Żywności z dnia 19 listopada 1986 r.
121. dr Grzegorz Skrzypczak - stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych nadany uchwałą Rady Wydziału Rolniczego z dnia 25 lutego 1987 r.
122. dr Zdzisław Targoński - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Technologii Żywności z dnia 11 grudnia 1986 r.
123. dr Marian Urbaniak - stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych nadany uchwałą Rady Wydziału Zootechnicznego z dnia 19 lutego 1987 r.

Akademia Rolnicza w Szczecinie

124. dr Le-Trong-Phan - stopień doktora habilitowanego nauk przyrodniczych nadany uchwałą Rady Wydziału Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności z dnia 18 lutego 1987 r.
125. dr Czesław Michałowski - stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych nadany uchwałą Rady Wydziału Rolniczego z dnia 30 stycznia 1987 r.
126. dr Maria Krystyna Ostrowska - stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych nadany uchwałą Rady Wydziału Rolniczego z dnia 15 kwietnia 1987 r.

Akademia Rolnicza we Wrocławiu

127. dr Józef Szlachta - stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych nadany uchwałą Rady Wydziału Rolniczego z dnia 7 kwietnia 1987 r.

Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie

128. dr Józef Koc - stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych nadany uchwałą Rady Wydziału Rolniczego z dnia 10 lutego 1987 r.
129. dr Jerzy Kortz - stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych nadany uchwałą Rady Wydziału Zootechnicznego z dnia 5 grudnia 1986 r.
130. dr Zdzisław Michalski - stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych nadany uchwałą Rady Wydziału Zootechnicznego z dnia 21 listopada 1986 r.
131. dr Leszek Jan Rogalski - stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych nadany uchwałą Rady Wydziału Rolniczego z dnia 23 lutego 1987 r.
132. dr Stefan Ziajka - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Technologii Żywności z dnia 21 marca 1987 r.

Akademia Medyczna w Warszawie

133. dr Piotr Gutkowski - stopień doktora habilitowanego nauk medycznych nadany uchwałą Rady I Wydziału Lekarskiego z dnia 12 listopada 1986 r.
134. dr Barbara Juszczyk-Popowska - stopień doktora habilitowanego nauk medycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego z dnia 14 stycznia 1987 r.
135. dr Adam Płaźnik - stopień doktora habilitowanego nauk medycznych nadany uchwałą Rady II Wydziału Lekarskiego z dnia 7 stycznia 1987 r.

Akademia Medyczna im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku

136. dr Jan Władysław Długosz - stopień doktora habilitowanego nauk medycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego z dnia 17 grudnia 1986 r.

Akademia Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Krakowie

137. dr Lucyna Antkiewicz-Michaluk - stopień doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Farmaceutycznego z dnia 15 grudnia 1986 r.
138. dr Aleksander Skotnicki - stopień doktora habilitowanego nauk medycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego z dnia 12 grudnia 1986 r.

Akademia Medyczna w Lublinie

139. dr Henryk Romanowski - stopień doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Farmaceutycznego z dnia 24 września 1986 r.

Akademia Medyczna w Łodzi

140. dr Andrzej Chilarski - stopień doktora habilitowanego nauk medycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego z dnia 21 stycznia 1986 r.
141. dr Paweł Górski - stopień doktora habilitowanego nauk medycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego z dnia 2 grudnia 1986 r.

Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

142. dr Paweł Stajgis - stopień doktora habilitowanego nauk medycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego z dnia 19 listopada 1986 r.

Akademia Medyczna we Wrocławiu

143. dr Wojciech Cisowski - stopień doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Farmaceutycznego z dnia 20 grudnia 1986 r.
144. dr Renata Jankowska - stopień doktora habilitowanego nauk medycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego z dnia 19 grudnia 1986 r.
145. dr Jacek Szechiński - stopień doktora habilitowanego nauk medycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego z dnia 18 kwietnia 1986 r.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

146. dr Marian Antoni Nowak - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej z dnia 30 października 1986 r.

Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego w Warszawie

147. dr Piotr Borkowski - stopień doktora habilitowanego nauk medycznych nadany uchwałą Rady Naukowej z dnia 26 listopada 1985 r.

Akademia Wychowania Fizycznego im. gen. Karola Świerczewskiego w Warszawie

148. dr Ewaryst Jaskólski - stopień doktora habilitowanego nauk kultury fizycznej nadany uchwałą Rady Wydziału Wychowania Fizycznego z dnia 10 lutego 1987 r.

PLACÓWKI NAUKOWE POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego w Warszawie

149. dr Wojciech Rode - stopień doktora habilitowanego nauk przyrodniczych nadany uchwałą Rady Naukowej z dnia 9 stycznia 1987 r.
150. dr Jarosław Romaniuk - stopień doktora habilitowanego nauk przyrodniczych nadany uchwałą Rady Naukowej z dnia 14 listopada 1986 r.

Instytut Chemii Fizycznej w Warszawie

151. dr Zofia Dunin-Borkowska - stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych nadany uchwałą Rady Naukowej z dnia 9 stycznia 1986 r.

Instytut Filozofii i Socjologii w Warszawie

152. dr Andrzej Rychard - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Naukowej z dnia 25 lutego 1987 r.

Instytut Fizyki w Warszawie

153. dr Janusz Adamowski - stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych nadany uchwałą Rady Naukowej z dnia 30 października 1986 r.

Instytut Geofizyki w Warszawie

154. dr Pham-Van-Thuc - stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych nadany uchwalił Rady Naukowej z dnia 17 grudnia 1986 r.

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania w Warszawie

155. dr Ludwik Mazurkiewicz - stopień doktora habilitowanego nauk przyrodniczych nadany uchwałą Rady Naukowej z dnia 16 grudnia 1986 r.

Instytut Historii Kultury Materialnej w Warszawie

156. dr Teresa Nagrodzka-Majchrzyk stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Naukowej z dnia 29 grudnia 1986 r.

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu

157. dr Paweł Grieb - stopień doktora habilitowanego nauk przyrodniczych nadany uchwałą Rady Naukowej z dnia 30 stycznia 1987 r.

Instytut Państwa i Prawa w Warszawie

158. dr Andrzej Dyoniak - stopień doktora habilitowanego nauk prawnych nadany uchwałą Rady Naukowej z dnia 7 listopada 1986 r.

Instytut Podstawowych Problemów Techniki w Warszawie

159. dr inż. Jan Piwnik - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Naukowej z dnia 20 listopada 1986 r.

INSTYTUTY NAUKOWO-BADAWCZE

Centrum Onkologii Instytutu Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

160. dr Grzegorz Madej - stopień doktora habilitowanego nauk medycznych nadany uchwałą Rady Naukowej z dnia 24 października 1986 r.
161. dr Elżbieta Wittczak-Ploch - stopień doktora habilitowanego nauk medycznych nadany uchwałą Rady Naukowej z dnia 24 października 1986 r.

Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie

162. dr Nguyên Xuân Phúc - stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych nadany uchwałą Rady Naukowej z dnia 10 czerwca 1986 r.

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

163. dr Kazimierz Roszkowski-Śliż - stopień doktora habilitowanego nauk medycznych nadany uchwałą Rady Naukowej z dnia 4 grudnia 1986 r.

Instytut Ochrony Roślin w Poznania

164. dr Alicja Zakrzewska-Korcz - stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych nadany uchwałą Rady Naukowej z dnia 19 marca 1987 r.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

165. dr Agnieszka Jędrzejewska - stopień doktora habilitowanego nauk medycznych nadany uchwałą Rady Naukowej z dnia 11 grudnia 1986 r.

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

166. dr Janusz Ostrowski - stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych nadany uchwałą Rady Naukowej z dnia 10 kwietnia 1987 r.

Instytut Weterynarii w Puławach

167. dr Irena Ziomko - stopień doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych nadany uchwałą Rady Naukowej z dnia 31 marca 1987 r.
168. dr Jan Żmudzki - stopień doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych nadany uchwałą Rady Naukowej z dnia 31 marca 1987 r.

Instytut Zootechniki w Krakowie

169. dr Piotr Hanczakowski - stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych nadany uchwałą Rady Naukowej z dnia 8 stycznia 1987 r.

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie

170. dr Mieczysław Obiedziński - stopień doktora habilitowanego nauk przyrodniczych nadany uchwałą Rady Naukowej z dnia 3 września 1986 r.
171. dr Zofia Pietrzak-Flis - stopień doktora habilitowanego nauk przyrodniczych nadany uchwałą Rady Naukowej z dnia 27 listopada 1986 r.

WYKAZ UZUPEŁNIAJĄCY

Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta

172. dr Leszek Bogunia - stopień doktora habilitowanego nauk prawnych nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 24 czerwca 1980 r.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

173. dr Tadeusz Stolarski - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 27 maja 1981 r.

Uniwersytet Warszawski

174. dr Jerzy Boryczka - stopień doktora habilitowanego nauk geograficznych nadany uchwałą Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z dnia 26 kwietnia 1983 r.
1 Data ogłoszenia zmieniona przez sprostowanie z dnia 14 kwietnia 1988 r. (Dz.Urz.MEN.88.3.21).