Official Gazette

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2018.256 | obwieszczenie z dnia 22 lutego 2018 r. | Akt nienormatywny

Komitet Sterujący do spraw Projektu e-Dowód.

M.P.2018.253 | zarządzenie z dnia 26 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2018.252 | postanowienie z dnia 29 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2018.251 | postanowienie z dnia 29 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2018.250 | postanowienie z dnia 29 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2018.249 | postanowienie z dnia 29 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Zmienione wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020.

M.P.2018.248 | komunikat z dnia 22 lutego 2018 r. | Akt nienormatywny

Regulamin Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.247 | uchwała z dnia 26 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.245 | postanowienie z dnia 12 lutego 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.244 | postanowienie z dnia 7 lutego 2018 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.243 | postanowienie z dnia 7 lutego 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii.

M.P.2018.242 | zarządzenie z dnia 26 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.

M.P.2018.241 | obwieszczenie z dnia 8 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

80. rocznica śmierci księdza Stanisława Streicha.

M.P.2018.240 | uchwała z dnia 15 lutego 2018 r. | Akt nienormatywny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.239 | postanowienie z dnia 29 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.238 | postanowienie z dnia 29 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.237 | postanowienie z dnia 29 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.236 | postanowienie z dnia 31 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Zakres i warunki dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

M.P.2018.234 t.j. | uchwała z dnia 10 czerwca 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zakres i warunki dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

M.P.2018.233 t.j. | uchwała z dnia 10 czerwca 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zakres i warunki dofinansowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

M.P.2018.232 t.j. | uchwała z dnia 27 lutego 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zakres i warunki dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

M.P.2018.231 t.j. | uchwała z dnia 10 czerwca 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ustanowienie programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020.

M.P.2018.228 t.j. | uchwała z dnia 17 marca 2015 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.

M.P.2018.226 | zarządzenie z dnia 26 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Zakres i warunki dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

M.P.2018.222 t.j. | uchwała z dnia 10 czerwca 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Kwota dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty.

M.P.2018.218 | komunikat z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Zakres i warunki dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

M.P.2018.217 t.j. | uchwała z dnia 10 czerwca 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Kwota dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie.

M.P.2018.214 | komunikat z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Zakres i warunki dofinansowania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

M.P.2018.210 t.j. | uchwała z dnia 10 czerwca 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2018.209 | obwieszczenie z dnia 15 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

M.P.2018.208 t.j. | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zakres i warunki dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

M.P.2018.206 t.j. | uchwała z dnia 10 czerwca 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wytyczne i wyjaśnienia dotyczące podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze.

M.P.2018.204 | uchwała z dnia 5 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Zakres i warunki dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

M.P.2018.203 t.j. | uchwała z dnia 10 czerwca 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zakres i warunki dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

M.P.2018.202 t.j. | uchwała z dnia 10 czerwca 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Negocjacje zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 roku.

M.P.2018.201 | uchwała z dnia 8 lutego 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.200 | obwieszczenie z dnia 9 lutego 2018 r. | Akt nienormatywny

Stwierdzenie utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu.

M.P.2018.199 | postanowienie z dnia 9 lutego 2018 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.198 | obwieszczenie z dnia 12 lutego 2018 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2017 r. i w drugim półroczu 2017 r.

M.P.2018.197 | obwieszczenie z dnia 16 lutego 2018 r. | Akt nienormatywny

Kwota emerytury podstawowej.

M.P.2018.195 | komunikat z dnia 13 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie obowiązujących w 2018 r. stawek opłat lotniczych.

M.P.2018.193 | obwieszczenie z dnia 8 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Kwota świadczenia pieniężnego.

M.P.2018.192 | komunikat z dnia 14 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.189 | obwieszczenie z dnia 8 lutego 2018 r. | Akt nienormatywny

Kwota bazowa w 2017 r.

M.P.2018.188 | komunikat z dnia 9 lutego 2018 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2017 r.

M.P.2018.187 | komunikat z dnia 9 lutego 2018 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2018 r.

M.P.2018.185 | komunikat z dnia 9 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r.

M.P.2018.183 | komunikat z dnia 19 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2018.182 | obwieszczenie z dnia 31 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2017 r.

M.P.2018.181 | komunikat z dnia 9 lutego 2018 r. | Akt nienormatywny

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2017 r. w stosunku do 2016 r.

M.P.2018.180 | komunikat z dnia 9 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2018.179 | zarządzenie z dnia 9 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska.

M.P.2018.178 | obwieszczenie z dnia 30 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Wydane decyzje w sprawie pozbawienia przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2018.177 | komunikat z dnia 2 lutego 2018 r. | Akt nienormatywny

Zmiana Regulaminu Senatu.

M.P.2018.176 | uchwała z dnia 1 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.2018.175 | postanowienie z dnia 20 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2018.174 | postanowienie z dnia 20 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.173 | postanowienie z dnia 18 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2018.172 | postanowienie z dnia 20 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Zmiana postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń.

M.P.2018.171 | postanowienie z dnia 15 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2018.170 | postanowienie z dnia 15 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.169 | postanowienie z dnia 14 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2018.168 | obwieszczenie z dnia 25 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc