Official Gazette

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2018.182 | obwieszczenie z dnia 31 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2017 r.

M.P.2018.181 | komunikat z dnia 9 lutego 2018 r. | Akt nienormatywny

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2017 r. w stosunku do 2016 r.

M.P.2018.180 | komunikat z dnia 9 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2018.179 | zarządzenie z dnia 9 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska.

M.P.2018.178 | obwieszczenie z dnia 30 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Wydane decyzje w sprawie pozbawienia przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2018.177 | komunikat z dnia 2 lutego 2018 r. | Akt nienormatywny

Zmiana Regulaminu Senatu.

M.P.2018.176 | uchwała z dnia 1 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.2018.175 | postanowienie z dnia 20 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2018.174 | postanowienie z dnia 20 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.173 | postanowienie z dnia 18 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2018.172 | postanowienie z dnia 20 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Zmiana postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń.

M.P.2018.171 | postanowienie z dnia 15 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2018.170 | postanowienie z dnia 15 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.169 | postanowienie z dnia 14 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2018.168 | obwieszczenie z dnia 25 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.2018.166 | postanowienie z dnia 11 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2018.165 | postanowienie z dnia 14 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2018.164 | postanowienie z dnia 6 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2018.163 | postanowienie z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Uczczenie 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

M.P.2018.162 | uchwała z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt nienormatywny

Zmiany wprowadzone do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

M.P.2018.161 | komunikat z dnia 29 stycznia 2018 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.158 | postanowienie z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.157 | postanowienie z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2018.156 | postanowienie z dnia 6 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2018.155 | postanowienie z dnia 6 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2018.154 | postanowienie z dnia 20 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2018.153 | postanowienie z dnia 1 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2018.152 | postanowienie z dnia 1 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2018.151 | postanowienie z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

M.P.2018.150 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.149 | obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.148 | obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2018 r. | Akt nienormatywny

Kwota ryczałtu energetycznego.

M.P.2018.147 | komunikat z dnia 25 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.146 | uchwała z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska.

M.P.2018.145 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

M.P.2018.143 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Katar-Polska. Umowa o współpracy gospodarczej. Warszawa.2017.05.05.

M.P.2018.141 | umowa międzynarodowa z dnia 5 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

M.P.2018.139 | obwieszczenie z dnia 24 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.138 | obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.137 | obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.136 | obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.135 | obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

M.P.2018.134 | uchwała z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Sytuacja radiacyjna kraju w IV kwartale 2017 r.

M.P.2018.133 | komunikat z dnia 17 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Stwierdzenie utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu.

M.P.2018.132 | postanowienie z dnia 19 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie programu pod nazwą "Granty na granty - promocja jakości II".

M.P.2018.131 | komunikat z dnia 19 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze na kadencję w latach 2018-2023.

M.P.2018.130 | uchwała z dnia 17 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Rada Mieszkalnictwa.

M.P.2018.129 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Niewyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenia senatora Jana Rulewskiego.

M.P.2018.127 | uchwała z dnia 19 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Niewyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Stanisława Koguta.

M.P.2018.126 | uchwała z dnia 19 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Niewyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senator Lidii Staroń.

M.P.2018.125 | uchwała z dnia 19 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii.

M.P.2018.124 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Liczba stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia.

M.P.2018.123 | obwieszczenie z dnia 18 stycznia 2018 r. | Akt nienormatywny

Zmiana uchwały w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej.

M.P.2018.122 | uchwała z dnia 17 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego.

M.P.2018.121 t.j. | zarządzenie z dnia 14 listopada 2002 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ustanowienie programu pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości".

M.P.2018.120 | komunikat z dnia 19 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2018.119 | obwieszczenie z dnia 18 stycznia 2018 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

M.P.2018.117 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych nośników energii w 2017 r.

M.P.2018.116 | komunikat z dnia 15 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2017 r.

M.P.2018.115 | komunikat z dnia 15 stycznia 2018 r. | Akt nienormatywny

Zmiana uchwały - Regulamin pracy Rady Ministrów.

M.P.2018.114 | uchwała z dnia 18 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.113 | postanowienie z dnia 28 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.112 | postanowienie z dnia 28 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.111 | postanowienie z dnia 28 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.110 | postanowienie z dnia 28 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.109 | postanowienie z dnia 28 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.108 | postanowienie z dnia 28 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.107 | postanowienie z dnia 28 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017 r.

M.P.2018.106 | komunikat z dnia 15 stycznia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.104 | obwieszczenie z dnia 11 stycznia 2018 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego.

M.P.2018.103 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2017 r.

M.P.2018.102 | obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2017 r.

M.P.2018.99 | obwieszczenie z dnia 18 stycznia 2018 r. | Akt nienormatywny

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2017 r.

M.P.2018.98 | obwieszczenie z dnia 18 stycznia 2018 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2017 r.

M.P.2018.97 | obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2017 r.

M.P.2018.96 | komunikat z dnia 15 stycznia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2017 r. z podziałem na województwa.

M.P.2018.95 | obwieszczenie z dnia 9 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego w 2017 r.

M.P.2018.94 | komunikat z dnia 15 stycznia 2018 r. | Akt nienormatywny