Official Gazette

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.1211 | obwieszczenie z dnia 18 grudnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.1210 | obwieszczenie z dnia 15 grudnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Podjęcie przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmianę Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020.

M.P.2017.1209 | komunikat z dnia 12 grudnia 2017 r. | Akt nienormatywny

75. rocznica utworzenia Rady Pomocy Żydom "Żegota" oraz misji Jana Karskiego.

M.P.2017.1208 | uchwała z dnia 15 grudnia 2017 r. | Akt nienormatywny

95. rocznica pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Polski Odrodzonej.

M.P.2017.1207 | uchwała z dnia 15 grudnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Inicjatywa powołania Fundacji im. Wacława Felczaka.

M.P.2017.1206 | uchwała z dnia 14 grudnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w 200. rocznicę założenia.

M.P.2017.1202 | uchwała z dnia 14 grudnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie polskiej awangardy w 100. rocznicę jej inauguracji.

M.P.2017.1201 | uchwała z dnia 14 grudnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2017.1198 | postanowienie z dnia 18 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.1196 | obwieszczenie z dnia 14 grudnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.1195 | obwieszczenie z dnia 14 grudnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.1194 | obwieszczenie z dnia 14 grudnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.1193 | obwieszczenie z dnia 14 grudnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.1192 | obwieszczenie z dnia 14 grudnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Wydana decyzja w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2017.1191 | komunikat z dnia 7 grudnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy.

M.P.2017.1189 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Wysokość ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe.

M.P.2017.1188 | obwieszczenie z dnia 7 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie roku 2018 Rokiem 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

M.P.2017.1186 | uchwała z dnia 7 grudnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

M.P.2017.1183 | obwieszczenie z dnia 11 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie roku 2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła.

M.P.2017.1182 | uchwała z dnia 7 grudnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

M.P.2017.1181 | uchwała z dnia 7 grudnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie roku 2018 Rokiem Niepodległości Polski.

M.P.2017.1180 | uchwała z dnia 7 grudnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Wotum zaufania dla Rady Ministrów.

M.P.2017.1177 | uchwała z dnia 12 grudnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii.

M.P.2017.1175 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów na rok 2018.

M.P.2017.1173 | obwieszczenie z dnia 6 grudnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1172 | postanowienie z dnia 15 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1171 | postanowienie z dnia 15 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1170 | postanowienie z dnia 15 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1169 | postanowienie z dnia 15 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1168 | postanowienie z dnia 15 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1167 | postanowienie z dnia 15 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1166 | postanowienie z dnia 15 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1165 | postanowienie z dnia 15 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1164 | postanowienie z dnia 15 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1163 | postanowienie z dnia 15 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1162 | postanowienie z dnia 15 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1161 | postanowienie z dnia 15 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1160 | postanowienie z dnia 15 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1159 | postanowienie z dnia 15 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1158 | postanowienie z dnia 15 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2017.1157 | obwieszczenie z dnia 4 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Komitet Koordynacyjny do spraw Polityki Rozwoju.

M.P.2017.1156 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.1155 | obwieszczenie z dnia 4 grudnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.1154 | obwieszczenie z dnia 4 grudnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.1153 | obwieszczenie z dnia 4 grudnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Powołanie w skład Rady Ministrów.

M.P.2017.1152 | postanowienie z dnia 11 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Ministra Rozwoju i Finansów.

M.P.2017.1151 | postanowienie z dnia 11 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2017.1150 | postanowienie z dnia 11 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Wysokość wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej w 2018 r.

M.P.2017.1149 | komunikat z dnia 30 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.1148 | obwieszczenie z dnia 4 grudnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.1147 | obwieszczenie z dnia 4 grudnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2018 r.

M.P.2017.1146 | obwieszczenie z dnia 6 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2017 r.

M.P.2017.1145 | obwieszczenie z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Desygnowanie Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2017.1144 | postanowienie z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Przyjęcie dymisji Rady Ministrów.

M.P.2017.1143 | postanowienie z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska.

M.P.2017.1142 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

150. rocznica urodzin Prezydenta Ignacego Mościckiego.

M.P.2017.1141 | uchwała z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie pamięci generała Józefa Dowbor-Muśnickiego w 150. rocznicę urodzin i 80. rocznicę śmierci.

M.P.2017.1140 | uchwała z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie rejestru aktuariuszy.

M.P.2017.1139 | obwieszczenie z dnia 21 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1137 | postanowienie z dnia 6 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1136 | postanowienie z dnia 6 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1135 | postanowienie z dnia 6 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1134 | postanowienie z dnia 6 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1133 | postanowienie z dnia 6 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1132 | postanowienie z dnia 6 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1131 | postanowienie z dnia 6 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1130 | postanowienie z dnia 6 listopada 2017 r. | Akt indywidualny