Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2020.1134

Akt indywidualny
Wersja od: 8 grudnia 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 września 2020 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 361/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) za zasługi w działalności na rzecz zwalczania zagrożeń biologicznych odznaczeni zostają:

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Bednarz Stefan Wacław, 2. Bień Artur Igor, 3. Blat Katarzyna Maria, 4. Bociąga-Jasik Monika Ewa, 5. Czajkowska Małgorzata Agata, 6. Drygalski Tomasz Krzysztof, 7. Garlicki Aleksander Michał, 8. Kędzierska Jolanta Stanisława,

9. Kowalska Alicja Dorota, 10. Krzanowski Marcin, 11. Maziarz Barbara Teresa, 12. Nowakowska Magdalena Ewa,

13. Pilecki Marek Ryszard, 14. Porębska Agata Barbara, 15. Pyrdziak Maria Helena, 16. Raczkiewicz-Duszyk Lucyna,

17. Rucka Monika Elżbieta, 18. Sładek Krzysztof Karol, 19. Słowińska Wioletta Maria, 20. Strach Magdalena Ewa,

21. Wojtan Stanisław Kazimierz, 22. Zabdyr Alina Marta, 23. Żurowicz Bożena Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Dusza Monika Krystyna, 25. Korab Elżbieta, 26. Kubisztal Robert, 27. Kwaśniewska Lucyna, 28. Rozmus Grzegorz Józef, 29. Surowiec Jarosław Włodzimierz, 30. Śliwa Barbara Zofia, 31. Wolak Tomasz Konrad,

na wniosek Wojewody Podlaskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Charytoniuk Wojciech Krzysztof, 33. Chilińska Joanna Zofia, 34. Czajkowski Andrzej, 35. Dworakowska Irena Barbara, 36. Galar Bogdan, 37. Gałek Lech Mirosław, 38. Hermanowicz Krzysztof, 39. Hubar Grzegorz Antoni, 40. Kałużyńska Małgorzata, 41. Kazberuk Dorota Elżbieta, 42. Kazberuk Mirosław, 43. Kiluk Marek Stanisław, 44. Kociniak Tomasz Henryk, 45. Kosiorek Piotr, 46. Kożuchowski Dariusz, 47. Łupińska Halina, 48. Markowska Anna, 49. Matys Anna Katarzyna, 50. Radom Paweł, 51. Siemienkowicz Joanna, 52. Zajkowska Joanna Maria, 53. Ziółek Izabela,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Owłasiuk Piotr, 55. Poppe Leszek Piotr, 56. Świętochowska Anita, 57. Zengota Piotr,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

58. Figlerowicz Magdalena Ewa, 59. Korol Luiza Maria, 60. Stawiński Mariusz,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego:

61. Czajkowski Zenon Edward, 62. Czerska Ewa, 63. Jursa-Kulesza Joanna Barbara, 64. Karwowska Aneta Agnieszka, 65. Kołupko Anna Maria, 66. Leonciuk Agnieszka Magdalena, 67. Leśniak Bożenna, 68. Matusow Krystyna Ewa, 69. Niścigorska-Olsen Jolanta Józefa, 70. Parczewski Miłosz Stanisław, 71. Sacharczuk-Zając Beata Dorota, 72. Smalec Maria Krystyna, 73. Sołowiej Sylwia Zdzisława, 74. Usielska Małgorzata Katarzyna, 75. Wawrzynowicz-Syczewska Marta Małgorzata, 76. Witak-Jędra Magdalena Aneta, 77. Zając-Marczewska Małgorzata Maria.