Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.2020.1168

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 grudnia 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 października 2020 r.
o nadaniu orderu

Rej. 430/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, za działalność charytatywną i społeczną odznaczony zostaje

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

Leszek Antoni Wertejuk.