Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2020.1147

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 grudnia 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 września 2020 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 377/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za zasługi dla kultury polskiej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Markiel Ewelina Maria, 2. Matusik Benedykt Rajmund,

na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Kula Sławomir Jerzy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Maroński Ryszard Andrzej, 5. Orciuch Wojciech, 6. Pleskacz Witold Adam, 7. Woźniak Adam,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej, za wkład w zachowanie tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Mier-Jędrzejowicz Edward Michał Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Konopacki Artur,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny i ochrony zdrowia publicznego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Bauer Alicja, 11. Hennig Ewa Elżbieta, 12. Mączewski Michał Maria, 13. Ostrowski Janusz Zbigniew, 14. Piotrowski Zbigniew,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Bik Wojciech, 16. Brzóska Małgorzata Michalina, 17. Car Halina, 18. Dobrzycka Bożena, 19. Hryszko Tomasz, 20. Kusz-Rynkun Agata Iwona, 21. Lebensztejn Dariusz Marek, 22. Madycki Grzegorz Zbigniew, 23. Marcinowicz Ludmiła, 24. Moniuszko-Malinowska Anna Monika, 25. Pieńkowski Tadeusz Jan, 26. Piekiełko-Witkowska Agnieszka, 27. Popławski Piotr Tadeusz, 28. Sierpińska Teresa Urszula, 29. Tomczyk Michał, 30. Wasilewska Anna Maria, 31. Waszkiewicz Michał, 32. Winnicka Katarzyna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Dymicka-Piekarska Violetta Joanna, 34. Godlewska Marlena, 35. Kalisz Małgorzata Barbara, 36. Kowal-Bielecka Otylia Maria, 37. Litwiniuk Anna, 38. Łuczyński Włodzimierz, 39. Mroczko Barbara, 40. Niedzielski Artur Bartosz,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Nieżurawski Lech Tadeusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Piasecki Ryszard Michał,

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w ochronę środowiska:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Smoczyński Włodzimierz Marian, 44. Szczepkowska Ewa Małgorzata, 45. Szpoper Mariola Elżbieta,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Auchimik Jerzy, 47. Boroń Marzena Anna, 48. Macheta Tomasz Jerzy, 49. Nalazek Piotr, 50. Rybarski Sławomir,

51. Staszczyszyn Mariusz Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Chruścicka Katarzyna, 53. Korzeniowski Mirosław Jan, 54. Kwiecień Paweł Marek, 55. Majcherczyk Izabela Maria, 56. Marciniak Krzysztof Piotr, 57. Wysocki Adam Henryk,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przyrody i popularyzacji wędkarstwa

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Idzikowski Zdzisław Józef, 59. Różewski Józef Zygmunt,

na wniosek Wojewody Lubuskiego

za zasługi w działalności polonijnej, społecznej i charytatywnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Sołtysiak Aleksandra Teresa,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Franczyk Krzysztof, 62. Jeleń Wojciech, 63. Ressel Wojciech Dominik,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Bąk Antoni,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

65. Błaszczyk Andrzej Janusz, 66. Kluf Łukasz Henryk, 67. Pakosz Sebastian Marcin,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Skonieczna Halina Maria,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

69. Chwała Szymon, 70. Czarnecki Cezary, 71. Dąbrowski Maciej Filip, 72. Gracz Bartosz Paweł, 73. Krajewski Karol Tomasz, 74. Krysiński Artur Dariusz, 75. Łyszczek Łukasz Władysław, 76. Mirosław Rafał, 77. Puczko Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

78. Dudzińska Joanna, 79. Dudziński Bogusław Jacek, 80. Grajkowski Sławomir,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

81. Bator Agnieszka,

na wniosek Wojewody Podlaskiego:

za zasługi w działalności na rzecz propagowania folkloru:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

82. Doliński Wiesław, 83. Niczyporuk Anatol, 84. Tomczuk Elżbieta,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

85. Chmur Marek, 86. Ostaszewski Piotr, 87. Sawczyńska Maria, 88. Szulc Bogusław,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju innowacyjności polskiego sektora budowlanego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

89. Skowroński Dariusz Tomasz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

90. Gołąbiecki Leszek Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

91. Gościcki Zbigniew Tadeusz,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

92. Piszczek Marcin Benedykt.