Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.2020.1135

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 grudnia 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 września 2020 r.
o nadaniu orderu

Rej. 362/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) za wybitne zasługi dla kultury narodowej, za osiągnięcia w twórczości artystycznej i promowaniu tańca oraz polskiego folkloru odznaczony zostaje

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie Witold Idzi Zapała.