Nadanie orderu i odznaczenia.

Monitor Polski

M.P.2020.1166

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 grudnia 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 października 2020 r.
o nadaniu orderu i odznaczenia

Rej. 426/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz promocji i rozwoju sportu

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Świątek Tomasz Maciej,

za osiągnięcia sportowe, za promowanie Polski na arenie międzynarodowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Świątek Iga Natalia.