Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2020.1159

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 grudnia 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 października 2020 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 417/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Bielański Marian, 2. Chorzępa Maria Danuta, 3. Dybowski Wojciech Krzysztof, 4. Fleks Adam Piotr, 5. Gierszewska Janina Maria, 6. Gutowski Andrzej, 7. Jaskuła-Kowalska Barbara Maria, 8. Kauf Jan, 9. Kawka Hieronim, 10. Kobierski Andrzej Antoni, 11. Krause Andrzej Jan, 12. Maciaszek Waldemar, 13. Mielcarek Zdzisław Jan, 14. Niedzielski Andrzej,

15. ks. Nowak Daniel Mieczysław, 16. Nowak Wiktor Antoni, 17. Pollak Rajmund Henryk, 18. Poweska Dariusz Józef,

19. Szczepiński Tadeusz Aleksander, 20. Tatara Tadeusz, 21. Wojkiewicz Stanisław Lech,

pośmiertnie

22. Łabędzki Zbigniew.