Law Journal

Utworzenie Instytutu Gruźlicy.

Dz.U.1951.15.122 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1951 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Instytutu Dermatologii i Wenerologii.

Dz.U.1951.15.121 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1951 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Instytutu Reumatologicznego.

Dz.U.1951.15.120 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1951 r. | Akt utracił moc

Zniesienie terenowych władz nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Państwa.

Dz.U.1951.15.119 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1951 r. | Akt jednorazowy

Stopnie zawodowe oraz warunki uzyskiwania dyplomów zawodowych w wyższych szkołach artystycznych.

Dz.U.1951.14.117 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1950 r. | Akt utracił moc

Wykonanie art. 3 i 4 ustawy o zakazie uboju zwierząt hodowlanych.

Dz.U.1951.14.116 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 1951 r. | Akt utracił moc

Planowy przerób mąki w piekarniach.

Dz.U.1951.14.115 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 1951 r. | Akt utracił moc

Zmiany organizacyjne w niektórych szkołach wyższych.

Dz.U.1951.14.114 | rozporządzenie z dnia 3 marca 1951 r. | Akt jednorazowy

Zmiany organizacyjne w niektórych szkołach wyższych.

Dz.U.1951.14.113 | rozporządzenie z dnia 1 marca 1951 r. | Akt jednorazowy

Zakres działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji.

Dz.U.1951.14.111 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 1951 r. | Akt utracił moc

Podatki terenowe.

Dz.U.1951.14.110 | ustawa z dnia 26 lutego 1951 r. | Akt utracił moc

Terenowa obrona przeciwlotnicza.

Dz.U.1951.14.109 | ustawa z dnia 26 lutego 1951 r. | Akt utracił moc

Organizacja władz w dziedzinie komunikacji.

Dz.U.1951.14.108 | ustawa z dnia 26 lutego 1951 r. | Akt utracił moc

NRD-Polska. Układ o wytyczeniu ustalonej i istniejącej polsko-niemieckiej granicy państwowej. Zgorzelec.1950.07.06.

Dz.U.1951.14.106 | umowa międzynarodowa z dnia 6 lipca 1950 r. | Akt obowiązujący

Uznanie norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące.

Dz.U.1951.13.105 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 1951 r. | Akt utracił moc

Nadanie ustroju miejskiego gminie Kędzierzyn w powiecie kozielskim, województwie opolskim.

Dz.U.1951.13.104 | rozporządzenie z dnia 2 marca 1951 r. | Akt utracił moc

Zniesienie miasta Prusice w powiecie milickim, województwie wrocławskim.

Dz.U.1951.13.103 | rozporządzenie z dnia 2 marca 1951 r. | Akt utracił moc

Uposażenie sędziów, asesorów i aplikantów sądowych.

Dz.U.1951.13.102 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1951 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o opłatach w postępowaniu przed sądem rejestrowym.

Dz.U.1951.12.99 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 1951 r. | Akt jednorazowy

Wywóz mienia ruchomego z obszaru Ziem Odzyskanych.

Dz.U.1951.12.98 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1951 r. | Akt utracił moc

Prace wzbronione kobietom.

Dz.U.1951.12.96 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1951 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Izb Rzemieślniczych w: Koszalinie, Zielonej Górze i Opolu.

Dz.U.1951.12.95 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 1951 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet.

Dz.U.1951.12.94 | ustawa z dnia 26 lutego 1951 r. | Akt jednorazowy

Wysokość diet i kosztów przejazdu dla ławników izb morskich.

Dz.U.1951.11.93 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Poddanie minerału gipsu na niektórych obszarach Państwa przepisom prawa górniczego.

Dz.U.1951.11.92 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 1951 r. | Akt utracił moc

Zmiany organizacyjne na Politechnice Warszawskiej.

Dz.U.1951.11.91 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 1951 r. | Akt jednorazowy

Węgry-Polska. Konwencja sanitarno-weterynaryjna. Budapeszt.1949.10.29.

Dz.U.1951.11.89 | umowa międzynarodowa z dnia 29 października 1949 r. | Akt utracił moc

Węgry-Polska. Konwencja w sprawie ochrony roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami. Budapeszt.1949.10.29.

Dz.U.1951.11.87 | umowa międzynarodowa z dnia 29 października 1949 r. | Akt utracił moc

Konwencja dotycząca Światowej Organizacji Meteorologicznej. Waszyngton.1947.10.11.

Dz.U.1951.11.85 | umowa międzynarodowa z dnia 11 października 1947 r. | Akt obowiązujący

Konwencja (nr 62) w sprawie przepisów o bezpieczeństwie w przemyśle budowlanym. Genewa.1937.06.23.

Dz.U.1951.11.83 | umowa międzynarodowa z dnia 23 czerwca 1937 r. | Akt obowiązujący

Europejska Konwencja Radiofoniczna. Plan kopenhaski i Protokół końcowy. Kopenhaga.1948.09.15.

Dz.U.1951.11.81 | umowa międzynarodowa z dnia 15 września 1948 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Krośnie.

Dz.U.1951.10.80 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 1951 r. | Akt utracił moc

Koszty utrzymania osób umieszczonych w zakładach poprawczych.

Dz.U.1951.10.78 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Przekazywanie rolniczym spółdzielniom produkcyjnym nieruchomości rolnych, stanowiących własność Państwa.

Dz.U.1951.10.77 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 1951 r. | Akt utracił moc

Budynki i lokale nowowybudowane lub odbudowane.

Dz.U.1951.10.75 | ustawa z dnia 26 lutego 1951 r. | Akt utracił moc

Podatek od nabycia praw majątkowych.

Dz.U.1951.9.74 t.j. | dekret z dnia 3 lutego 1947 r. | Akt utracił moc

Opłata skarbowa.

Dz.U.1951.9.73 t.j. | dekret z dnia 3 lutego 1947 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zmiana warunków nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych.

Dz.U.1951.9.72 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 1951 r. | Akt utracił moc

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne.

Dz.U.1951.9.70 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 1951 r. | Akt utracił moc

Reglamentacja złomu i innych odpadków metali nieżelaznych.

Dz.U.1951.9.69 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 1951 r. | Akt utracił moc

Zaokrąglenie sum w przepisach o podatku od wynagrodzeń.

Dz.U.1951.9.68 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 1951 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie szkodników zbożowo-mącznych.

Dz.U.1951.8.67 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 1951 r. | Akt utracił moc

Zmiany organizacyjne na wydziałach humanistycznych w niektórych szkołach wyższych.

Dz.U.1951.8.66 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1951 r. | Akt jednorazowy

Siedziba Sądu Powiatowego w Pyrzycach.

Dz.U.1951.8.65 | rozporządzenie z dnia 27 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Ulgi w podatku od lokali.

Dz.U.1951.8.63 | rozporządzenie z dnia 27 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Pomoc lekarska dla żołnierzy i ich rodzin.

Dz.U.1951.8.62 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Organizacja i zakres działania organów kontroli i rewizji finansowej.

Dz.U.1951.8.61 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Rozwiązanie stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych".

Dz.U.1951.7.59 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Uposażenie i automatyczne przechodzenie nauczycieli do wyższych grup uposażenia.

Dz.U.1951.7.58 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Stopień magistra dla absolwentów byłej Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie.

Dz.U.1951.6.57 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Zakładanie w budynkach mieszkalnych skrzynek listowych do doręczania korespondencji i czasopism.

Dz.U.1951.6.54 | ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Państwowej Rady Komunikacyjnej.

Dz.U.1951.6.52 | ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. | Akt jednorazowy

Organizacja katedr w szkołach wyższych.

Dz.U.1951.5.51 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Zmiany organizacyjne na Politechnikach: Łódzkiej, Wrocławskiej, Warszawskiej i Śląskiej w Gliwicach.

Dz.U.1951.5.50 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1951 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie kierunku studiów dziennikarskich na Uniwersytetach Warszawskim i Jagiellońskim.

Dz.U.1951.5.49 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1951 r. | Akt jednorazowy

Zmiany organizacyjne w niektórych szkołach wyższych.

Dz.U.1951.5.47 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1951 r. | Akt jednorazowy

Zmiany organizacyjne w niektórych szkołach wyższych.

Dz.U.1951.5.46 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1951 r. | Akt jednorazowy

Przemianowanie katedr na Politechnice Wrocławskiej.

Dz.U.1951.5.44 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1951 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym.

Dz.U.1951.5.43 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Pobór w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od drobnych rzemieślników.

Dz.U.1951.5.42 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Należności ławników za udział w posiedzeniach sądowych oraz kary porządkowe na ławników.

Dz.U.1951.5.41 | ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Stosunki służbowe nauczycieli szkół artystycznych i zakładów szkolenia artystycznego.

Dz.U.1951.5.40 | ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Zniesienie powiatowych i wojewódzkich komisji osadnictwa rolnego.

Dz.U.1951.5.39 | ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. | Akt jednorazowy

Tworzenie instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej.

Dz.U.1951.5.38 | ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Zasady wyboru miejsca, budowy i urządzeń zakładów utylizacyjnych.

Dz.U.1951.4.35 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1950 r. | Akt utracił moc

Taksa za doręczanie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych.

Dz.U.1951.4.33 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1950 r. | Akt utracił moc