Uczestnictwo Nepalu i Malty w Konwencji i Statucie o wolności tranzytu, sporządzonych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.10.45

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 marca 1967 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 22 lutego 1967 r.
w sprawie uczestnictwa Nepalu i Malty w Konwencji i Statucie o wolności tranzytu, sporządzonych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 5 Konwencji o wolności tranzytu, sporządzonej w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r. (Dz. U. z 1925 r. Nr 34, poz. 236), złożony został dnia 22 sierpnia 1966 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokument przystąpienia Nepalu do Konwencji i Statutu o wolności tranzytu.
Zgodnie z artykułem 6 konwencji powyższe akty weszły w życie w stosunku do Nepalu dnia 20 listopada 1966 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że Rząd Malty notyfikował dnia 13 maja 1966 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, iż uważa się za związany Konwencją i Statutem o wolności tranzytu, sporządzonych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r., których stosowanie zostało rozciągnięte na terytorium Malty przed uzyskaniem przez nią niepodległości.