Utworzenie niektórych miast.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.52.318

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1981 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 grudnia 1966 r.
w sprawie utworzenia niektórych miast.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
Zalicza się do miast:
1) 1
w województwie gdańskim:

osiedle Reda w powiecie wejherowskim;

2)
w województwie katowickim:

osiedla: Klimontów, Porąbka, Zagórze w powiecie będzińskim;

osiedle Blachownia w powiecie częstochowskim,

osiedle Chwałowice w powiecie rybnickim,

osiedle Strzybnica w powiecie tarnogórskim,

osiedla: Imielin, Kostuchna i Murcki w powiecie tyskim,

osiedle Łazy w powiecie zawierciańskim;

3)
w województwie kieleckim:

osiedle Stąporków w powiecie koneckim;

4)
w województwie koszalińskim:

osiedle Kępice w powiecie miasteckim;

5)
w województwie opolskim:

osiedle Gogolin w powiecie krapkowickim,

osiedle Kuźnia Raciborska w powiecie raciborskim;

6)
w województwie rzeszowskim:

osiedle Jedlicze w powiecie krośnieńskim;

7)
w województwie warszawskim:

osiedle Ożarów-Franciszków w powiecie pruszkowskim;

nazwę miasta ustala się na Ożarów Mazowiecki;

osiedle Chodaków w powiecie sochaczewskim,

osiedla: Marki, Tłuszcz i Ząbki w powiecie wołomińskim;

8)
w województwie wrocławskim:

osiedle Stronie Śląskie w powiecie bystrzyckim,

osiedle Piechowice w powiecie jeleniogórskim,

osiedle Słupiec w powiecie noworudzkim,

osiedle Jedlina-Zdrój w powiecie wałbrzyskim;

9)
w województwie zielonogórskim:

osiedle Gozdnica w powiecie żagańskim.

W powiecie będzińskim, województwie katowickim tworzy się miasto Kazimierz Górniczy z obszarów osiedli Kazimierz i Ostrowy Górnicze.
1.
W powiecie zgorzeleckim, województwie wrocławskim tworzy się miasto Węgliniec z osiedla Węgliniec.
2.
Granica miasta Węgliniec biegnie od linii drogowej oddziału nr 185 Nadleśnictwa Lasów Państwowych Węgliniec w kierunku wschodnim wzdłuż torów linii kolejowej od granicy Państwa do Węglińca i drogą leśną do drogi poprzecznej oddziału nr 180, skręca na południe i biegnie drogą leśną wzdłuż oddziałów leśnych nr 180, 201, 223 do drogi poprzecznej oddziału nr 223, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż oddziałowej drogi leśnej do jej zetknięcia się z torem linii kolejowej Czerwona Woda - Zgorzelec; po przecięciu linii toru kolejowego w kierunku zachodnim granica skręca na północ i drogą leśną w oddziałach nr 232, 207 i 185 dobiega - przecinając linię toru kolejowego granica Państwa-Węgliniec - do punktu zetknięcia się z drogą w oddziale leśnym nr 185 Nadleśnictwa Węgliniec.
3.
Obszary dotychczasowego osiedla Węgliniec położone poza granicami określonymi w ust. 1 podlegają włączeniu do gromad powiatu zgorzeleckiego w trybie obowiązujących przepisów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1967 r.
1 Z dniem 1 grudnia 1981 r. w województwie gdańskim włącza się do miasta Redy z gminy Puck część obrębu geodezyjnego Moście Błota o powierzchni 38,66 ha, zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 25 listopada 1981 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach: bydgoskim, gdańskim, krośnieńskim, płockim i suwalskim (Dz.U.81.28.152).