Ratyfikacja przez Panamę Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.50.310

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 grudnia 1966 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 23 listopada 1966 r.
w sprawie ratyfikacji przez Panamę Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem IV litera A i artykułem XXI litera C Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r. (Dz. U. z 1958 r. Nr 41, poz. 187), Panama złożyła dnia 2 marca 1966 r. Rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki dokument ratyfikacyjny powyższego Statutu.
Zgodnie z artykułem XXI litera E Statut wszedł w życie dla Panamy w dniu złożenia przez nią dokumentu ratyfikacyjnego.