Law Journal

Zmiany organizacyjne w niektórych akademiach medycznych.

Dz.U.1951.34.265 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1951 r. | Akt jednorazowy

Dodatki funkcyjne pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dz.U.1951.34.264 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 1951 r. | Akt utracił moc

Zmiana siedziby i nazwy gminy Duszniki Zdrój w powiecie kłodzkim, województwie wrocławskim.

Dz.U.1951.34.263 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1951 r. | Akt utracił moc

Dodatki funkcyjne i służbowe pracowników w Ministerstwie Kolei.

Dz.U.1951.34.262 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1951 r. | Akt utracił moc

Ustalenie stanowisk służbowych i zaszeregowania do grup uposażenia pracowników Ministerstwa Kolei.

Dz.U.1951.34.261 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1951 r. | Akt utracił moc

Stosunek służbowy, uposażenie i zaopatrzenie emerytalne pracowników Ministerstwa Kolei.

Dz.U.1951.34.260 | dekret z dnia 18 czerwca 1951 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowy wymiar czasu pracy pomocniczych sił naukowych.

Dz.U.1951.33.259 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 1951 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o obowiązku społecznego oszczędzania.

Dz.U.1951.33.258 | dekret z dnia 18 czerwca 1951 r. | Akt jednorazowy

Rozpisanie Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polski.

Dz.U.1951.33.257 | dekret z dnia 18 czerwca 1951 r. | Akt utracił moc

Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny".

Dz.U.1951.33.256 | ustawa z dnia 26 maja 1951 r. | Akt utracił moc

Tryb przygotowania i uchwalenia Konstytucji Polski Ludowej.

Dz.U.1951.33.255 | ustawa konstytucyjna z dnia 26 maja 1951 r. | Akt utracił moc

Wypiek i obrót pieczywem.

Dz.U.1951.32.252 | rozporządzenie z dnia 2 maja 1951 r. | Akt utracił moc

Normy szacunku i ceny wykupu krajowego surowca tytoniowego ze zbioru 1951 r.

Dz.U.1951.32.251 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1951 r. | Akt utracił moc

Wymagania do zajmowania stanowisk referendarskich w organach zastępstwa prawnego.

Dz.U.1951.32.248 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1951 r. | Akt utracił moc

Urząd Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.

Dz.U.1951.32.247 | ustawa z dnia 25 maja 1951 r. | Akt utracił moc

Tryb postępowania przy przyjmowaniu kandydatów na I rok studiów do szkół wyższych na rok szkolny 1951/52.

Dz.U.1951.31.246 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 1951 r. | Akt utracił moc

Zwinięcie Studium Nauki o Polsce i Świecie Współczesnym.

Dz.U.1951.31.245 | rozporządzenie z dnia 29 maja 1951 r. | Akt jednorazowy

Zmiany organizacyjne w niektórych szkołach wyższych.

Dz.U.1951.31.244 | rozporządzenie z dnia 22 maja 1951 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja ochrony skarbowej.

Dz.U.1951.31.243 | ustawa z dnia 26 maja 1951 r. | Akt jednorazowy

Zm.: dekret o zasadach i trybie likwidacji niektórych instytucji kredytu długoterminowego.

Dz.U.1951.31.241 | ustawa z dnia 25 maja 1951 r. | Akt jednorazowy

Zm.: dekret o zasadach i trybie likwidacji niektórych przedsiębiorstw bankowych.

Dz.U.1951.31.240 | ustawa z dnia 25 maja 1951 r. | Akt jednorazowy

Zm.: organizacja państwowego arbitrażu gospodarczego.

Dz.U.1951.31.239 | ustawa z dnia 25 maja 1951 r. | Akt jednorazowy

Zmiany organizacyjne na Politechnice Warszawskiej.

Dz.U.1951.30.238 | rozporządzenie z dnia 22 maja 1951 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatkach terenowych.

Dz.U.1951.30.237 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1951 r. | Akt utracił moc

Organizacja władz naczelnych w dziedzinie rolnictwa.

Dz.U.1951.30.236 | ustawa z dnia 26 maja 1951 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy.

Dz.U.1951.30.235 | ustawa z dnia 26 maja 1951 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji.

Dz.U.1951.30.234 | ustawa z dnia 25 maja 1951 r. | Akt utracił moc

Uchylenie rozporządzenia z dnia 13 marca 1935 r. o prywatnych urządzeniach telefonicznych i telegraficznych.

Dz.U.1951.29.233 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 1951 r. | Akt jednorazowy

Ochrona niektórych zwierząt łownych.

Dz.U.1951.29.232 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1951 r. | Akt utracił moc

Zmiany organizacyjne w niektórych szkołach wyższych.

Dz.U.1951.29.231 | rozporządzenie z dnia 22 maja 1951 r. | Akt jednorazowy

Zmiany organizacyjne na wydziałach humanistycznych Uniwersytetów Warszawskiego i Jagiellońskiego.

Dz.U.1951.29.230 | rozporządzenie z dnia 7 maja 1951 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie Ministra Skarbu w sprawie wykonania ustawy o podatku od wynagrodzeń.

Dz.U.1951.29.228 | rozporządzenie z dnia 21 maja 1951 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic powiatów krasnystawskiego i lubelskiego.

Dz.U.1951.29.227 | rozporządzenie z dnia 26 maja 1951 r. | Akt utracił moc

Albania-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Tirana.1950.12.02.

Dz.U.1951.29.225 | umowa międzynarodowa z dnia 2 grudnia 1950 r. | Akt utracił moc

Zmiany organizacyjne w niektórych akademiach medycznych.

Dz.U.1951.28.223 | rozporządzenie z dnia 22 maja 1951 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy zakres uprawnień uprawnionych techników dentystycznych.

Dz.U.1951.28.222 | rozporządzenie z dnia 15 maja 1951 r. | Akt obowiązujący

Zaliczenie niektórych substancji do środków odurzających.

Dz.U.1951.28.221 | rozporządzenie z dnia 14 maja 1951 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wyrobu oraz obiegu octów i esencji octowej.

Dz.U.1951.28.220 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1951 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie Koszalińskiego Urzędu Morskiego.

Dz.U.1951.28.219 | rozporządzenie z dnia 15 maja 1951 r. | Akt utracił moc

Urzędowe badanie co do włośni dzików i świń.

Dz.U.1951.28.218 | rozporządzenie z dnia 20 maja 1951 r. | Akt utracił moc

Opłaty probiercze.

Dz.U.1951.28.217 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1951 r. | Akt utracił moc

Sposób i czas przechowywania książek i dokumentów rozwiązanych spółdzielni.

Dz.U.1951.28.216 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1951 r. | Akt utracił moc

Rozciągnięcie obowiązku zawierania umów planowych na 1951 rok.

Dz.U.1951.28.214 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1951 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja przez Turcję konwencji (Nr 2) dotyczącej bezrobocia, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r.

Dz.U.1951.27.212 | oświadczenie rządowe z dnia 21 kwietnia 1951 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja studiów kierunku ekonomicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego.

Dz.U.1951.27.206 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1951 r. | Akt jednorazowy

Termin uzyskiwania dyplomów w szkołach wyższych.

Dz.U.1951.27.205 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1951 r. | Akt utracił moc

Taksa dla tłumaczów przysięgłych.

Dz.U.1951.27.204 | rozporządzenie z dnia 3 maja 1951 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Limanowa.

Dz.U.1951.27.203 | rozporządzenie z dnia 10 maja 1951 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin Góry i Pińczów w powiecie pińczowskim, województwie kieleckim.

Dz.U.1951.27.202 | rozporządzenie z dnia 10 maja 1951 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic, siedziby i nazwy niektórych gmin w powiecie i województwie warszawskim.

Dz.U.1951.27.201 | rozporządzenie z dnia 5 maja 1951 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatu rypińskiego i wąbrzeskiego oraz połączenie miast Dobrzyń nad Drwęcą i Golub.

Dz.U.1951.27.200 | rozporządzenie z dnia 5 maja 1951 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta stołecznego Warszawa.

Dz.U.1951.27.199 | rozporządzenie z dnia 5 maja 1951 r. | Akt utracił moc

Zmiany organizacyjne w Akademii Medycznej w Łodzi.

Dz.U.1951.26.198 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1951 r. | Akt jednorazowy

Warunki nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych przez pracowników sezonowych.

Dz.U.1951.26.196 | rozporządzenie z dnia 5 maja 1951 r. | Akt utracił moc

Organy administracji miar oraz miary i narzędzia miernicze.

Dz.U.1951.26.195 | dekret z dnia 19 kwietnia 1951 r. | Akt utracił moc

Zakwaterowanie Sił Zbrojnych.

Dz.U.1951.26.194 | ustawa z dnia 27 kwietnia 1951 r. | Akt utracił moc

Obrót i gospodarowanie reglamentowanymi materiałami drzewnymi.

Dz.U.1951.25.193 | rozporządzenie z dnia 8 marca 1951 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy na obrabiarkach do metali.

Dz.U.1951.25.192 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1951 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie pedagogicznych i wychowawczych pracowników kontraktowych w rolniczych szkołach i zakładach naukowych.

Dz.U.1951.25.191 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 1951 r. | Akt utracił moc

Unormowanie obrotu dziczyzną i jej przetwórstwo.

Dz.U.1951.25.190 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1950 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zasad i sposobu nadawania w roku 1950/51 stopnia magistra przez niektóre wyższe szkoły ekonomiczne.

Dz.U.1951.25.189 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1951 r. | Akt utracił moc

Kuratorzy sądowi dla nieletnich.

Dz.U.1951.25.188 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1951 r. | Akt utracił moc

Uznanie niektórych materiałów drzewnych za reglamentowane.

Dz.U.1951.25.187 | rozporządzenie z dnia 1 marca 1951 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wieczorowych Szkół Inżynierskich w Łodzi, Krakowie i Poznaniu.

Dz.U.1951.25.186 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1951 r. | Akt utracił moc

Przekazanie spraw celnych do zakresu działania Ministra Handlu Zagranicznego.

Dz.U.1951.25.185 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1951 r. | Akt utracił moc

Właściwość władz i tryb postępowania w sprawach szkód w majątku Powszechnej Organizacji "Służba Polsce".

Dz.U.1951.24.184 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 1951 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb postępowania w zakresie przejmowania aptek na własność Państwa.

Dz.U.1951.23.182 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1951 r. | Akt utracił moc

Powierzenie Centrali Skór Surowych i Centrali Handlowej Przemysłu Skórzanego gospodarowania skórami futerkowymi.

Dz.U.1951.23.180 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 1951 r. | Akt utracił moc

Zmiany organizacyjne na Uniwersytecie Warszawskim.

Dz.U.1951.23.179 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1951 r. | Akt jednorazowy

Zmiany organizacyjne w niektórych szkołach wyższych.

Dz.U.1951.23.178 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1951 r. | Akt jednorazowy

Zmiany organizacyjne w wyższych szkołach ekonomicznych.

Dz.U.1951.23.177 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 1951 r. | Akt jednorazowy