Przystąpienie Irlandii do Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji wyrobów i usług, do których stosuje się znaki fabryczne lub handlowe, sporządzonego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.1.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 stycznia 1967 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 15 grudnia 1966 r.
w sprawie przystąpienia Irlandii do Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji wyrobów i usług, do których stosuje się znaki fabryczne lub handlowe, sporządzonego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 6 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji wyrobów i usług, do których stosuje się znaki fabryczne lub handlowe, sporządzonego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. (Dz. U. z 1961 r. Nr 46, poz. 239), został złożony przez Rząd Irlandii dnia 3 października 1966 r. Rządowi Szwajcarskiemu dokument przystąpienia do powyższego porozumienia.
Porozumienie to weszło w życie w stosunku do Irlandii w dniu 12 grudnia 1966 r.