Law Journal

Ustalenie zasad i sposobu nadawania w roku 1950/51 stopnia magistra przez niektóre wyższe szkoły ekonomiczne.

Dz.U.1951.25.189 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1951 r. | Akt utracił moc

Kuratorzy sądowi dla nieletnich.

Dz.U.1951.25.188 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1951 r. | Akt utracił moc

Uznanie niektórych materiałów drzewnych za reglamentowane.

Dz.U.1951.25.187 | rozporządzenie z dnia 1 marca 1951 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wieczorowych Szkół Inżynierskich w Łodzi, Krakowie i Poznaniu.

Dz.U.1951.25.186 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1951 r. | Akt utracił moc

Przekazanie spraw celnych do zakresu działania Ministra Handlu Zagranicznego.

Dz.U.1951.25.185 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1951 r. | Akt utracił moc

Właściwość władz i tryb postępowania w sprawach szkód w majątku Powszechnej Organizacji "Służba Polsce".

Dz.U.1951.24.184 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 1951 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb postępowania w zakresie przejmowania aptek na własność Państwa.

Dz.U.1951.23.182 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1951 r. | Akt utracił moc

Powierzenie Centrali Skór Surowych i Centrali Handlowej Przemysłu Skórzanego gospodarowania skórami futerkowymi.

Dz.U.1951.23.180 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 1951 r. | Akt utracił moc

Zmiany organizacyjne na Uniwersytecie Warszawskim.

Dz.U.1951.23.179 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1951 r. | Akt jednorazowy

Zmiany organizacyjne w niektórych szkołach wyższych.

Dz.U.1951.23.178 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1951 r. | Akt jednorazowy

Zmiany organizacyjne w wyższych szkołach ekonomicznych.

Dz.U.1951.23.177 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 1951 r. | Akt jednorazowy

Reglamentacja skór futerkowych.

Dz.U.1951.23.176 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 1951 r. | Akt utracił moc

Zm.: przepisy o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

Dz.U.1951.23.175 | dekret z dnia 19 kwietnia 1951 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo pracy przy sprężarkach powietrznych.

Dz.U.1951.22.174 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 1951 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie trybu wypłaty odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości.

Dz.U.1951.22.173 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1951 r. | Akt jednorazowy

Służba wojskowa oficerów i generałów Sił Zbrojnych.

Dz.U.1951.22.172 | dekret z dnia 19 kwietnia 1951 r. | Akt utracił moc

Zwinięcie Wydziału Plastyki Przestrzennej w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi.

Dz.U.1951.21.171 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 1951 r. | Akt jednorazowy

Zm.: przepisy o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych.

Dz.U.1951.21.170 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 1951 r. | Akt jednorazowy

Zm.: przepisy o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych.

Dz.U.1951.21.169 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 1951 r. | Akt jednorazowy

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków.

Dz.U.1951.21.168 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1951 r. | Akt utracił moc

Zmiana siedziby i nazwy gminy Klikowa.

Dz.U.1951.21.167 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 1951 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów tarnowskiego i brzeskiego.

Dz.U.1951.21.166 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 1951 r. | Akt utracił moc

Uposażenie pracowników nauki.

Dz.U.1951.21.165 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 1951 r. | Akt utracił moc

Zmiany organizacyjne w niektórych akademiach medycznych.

Dz.U.1951.20.164 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 1951 r. | Akt jednorazowy

Kursy szkoleniowe i egzaminy pielęgniarskie.

Dz.U.1951.20.163 | rozporządzenie z dnia 21 marca 1951 r. | Akt utracił moc

Pieczęć dla organów adwokatury oraz dla komisji dyscyplinarnych i weryfikacyjnych.

Dz.U.1951.20.162 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1951 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatów miejskich z obszarów niektórych miast.

Dz.U.1951.20.161 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1951 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia stosunku przeliczenia niektórych zobowiązań.

Dz.U.1951.20.160 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1951 r. | Akt jednorazowy

Organy zastępstwa prawnego.

Dz.U.1951.20.159 | dekret z dnia 29 marca 1951 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych o konserwowaniu artykułów żywności.

Dz.U.1951.19.158 | rozporządzenie z dnia 8 marca 1951 r. | Akt jednorazowy

Terminy składania egzaminów dyplomowych na oddziałach stomatologicznych akademii medycznych.

Dz.U.1951.19.157 | rozporządzenie z dnia 2 marca 1951 r. | Akt utracił moc

Tryb i zasady postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych.

Dz.U.1951.19.155 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1951 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Instytutu Psycho-Neurologicznego.

Dz.U.1951.19.154 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1951 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Instytutu Onkologicznego im. Marii Curie-Skłodowskiej.

Dz.U.1951.19.153 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1951 r. | Akt utracił moc

Przekształcenie Państwowej Wyższej Szkoły Operowej w Poznaniu.

Dz.U.1951.19.152 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1951 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie ustawy o Funduszu Zakładowym.

Dz.U.1951.19.151 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1951 r. | Akt utracił moc

Archiwa państwowe.

Dz.U.1951.19.149 | dekret z dnia 29 marca 1951 r. | Akt utracił moc

Narodowy Plan Gospodarczy na rok 1951.

Dz.U.1951.18.146 | ustawa z dnia 23 marca 1951 r. | Akt utracił moc

Ustawa budżetowa na rok 1951.

Dz.U.1951.18.145 | ustawa z dnia 23 marca 1951 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa skarbowa na rok 1950.

Dz.U.1951.18.144 | ustawa z dnia 22 marca 1951 r. | Akt jednorazowy

Zm.: przepisy o reformie bankowej.

Dz.U.1951.18.143 | ustawa z dnia 22 marca 1951 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Samorządowego Funduszu Wyrównawczego.

Dz.U.1951.18.142 | ustawa z dnia 22 marca 1951 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego.

Dz.U.1951.18.141 | ustawa z dnia 22 marca 1951 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego.

Dz.U.1951.18.140 | ustawa z dnia 22 marca 1951 r. | Akt utracił moc

Ceny za lekarstwa i środki opatrunkowe wydawane ubezpieczonym.

Dz.U.1951.17.139 | rozporządzenie z dnia 29 marca 1951 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o ubezpieczeniu społecznym.

Dz.U.1951.17.138 | dekret z dnia 29 marca 1951 r. | Akt jednorazowy

Zm.: przepisy o czasie pracy w przemyśle i handlu.

Dz.U.1951.17.137 | dekret z dnia 29 marca 1951 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Wojskowej Akademii Technicznej.

Dz.U.1951.17.136 | ustawa z dnia 22 marca 1951 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Akademii Wojskowo-Politycznej.

Dz.U.1951.17.135 | ustawa z dnia 22 marca 1951 r. | Akt utracił moc

Akademia Sztabu Generalnego imienia Generała Broni Karola Świerczewskiego.

Dz.U.1951.17.134 | ustawa z dnia 22 marca 1951 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązku uzyskania zezwolenia na zawodowe wykonywanie czynności handlowych.

Dz.U.1951.16.131 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1951 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie katedr na Uniwersytetach Warszawskim i Łódzkim.

Dz.U.1951.16.130 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1951 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic okręgu Wydziału Zamiejscowego w Mikołowie Sądu Powiatowego w Pszczynie.

Dz.U.1951.16.129 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1951 r. | Akt utracił moc

Wykonanie dekretu o podatku dochodowym.

Dz.U.1951.16.127 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1951 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy.

Dz.U.1951.16.126 | ustawa z dnia 23 marca 1951 r. | Akt utracił moc

Zmiany organizacyjne w Akademii Medycznej w Krakowie.

Dz.U.1951.15.125 | rozporządzenie z dnia 2 marca 1951 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Instytutu Matki i Dziecka.

Dz.U.1951.15.123 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1951 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Instytutu Gruźlicy.

Dz.U.1951.15.122 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1951 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Instytutu Dermatologii i Wenerologii.

Dz.U.1951.15.121 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1951 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Instytutu Reumatologicznego.

Dz.U.1951.15.120 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1951 r. | Akt utracił moc

Zniesienie terenowych władz nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Państwa.

Dz.U.1951.15.119 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1951 r. | Akt jednorazowy

Stopnie zawodowe oraz warunki uzyskiwania dyplomów zawodowych w wyższych szkołach artystycznych.

Dz.U.1951.14.117 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1950 r. | Akt utracił moc

Wykonanie art. 3 i 4 ustawy o zakazie uboju zwierząt hodowlanych.

Dz.U.1951.14.116 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 1951 r. | Akt utracił moc

Planowy przerób mąki w piekarniach.

Dz.U.1951.14.115 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 1951 r. | Akt utracił moc

Zmiany organizacyjne w niektórych szkołach wyższych.

Dz.U.1951.14.114 | rozporządzenie z dnia 3 marca 1951 r. | Akt jednorazowy

Zmiany organizacyjne w niektórych szkołach wyższych.

Dz.U.1951.14.113 | rozporządzenie z dnia 1 marca 1951 r. | Akt jednorazowy

Zakres działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji.

Dz.U.1951.14.111 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 1951 r. | Akt utracił moc

Podatki terenowe.

Dz.U.1951.14.110 | ustawa z dnia 26 lutego 1951 r. | Akt utracił moc

Terenowa obrona przeciwlotnicza.

Dz.U.1951.14.109 | ustawa z dnia 26 lutego 1951 r. | Akt utracił moc

Organizacja władz w dziedzinie komunikacji.

Dz.U.1951.14.108 | ustawa z dnia 26 lutego 1951 r. | Akt utracił moc

NRD-Polska. Układ o wytyczeniu ustalonej i istniejącej polsko-niemieckiej granicy państwowej. Zgorzelec.1950.07.06.

Dz.U.1951.14.106 | umowa międzynarodowa z dnia 6 lipca 1950 r. | Akt obowiązujący

Uznanie norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące.

Dz.U.1951.13.105 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 1951 r. | Akt utracił moc

Nadanie ustroju miejskiego gminie Kędzierzyn w powiecie kozielskim, województwie opolskim.

Dz.U.1951.13.104 | rozporządzenie z dnia 2 marca 1951 r. | Akt utracił moc

Zniesienie miasta Prusice w powiecie milickim, województwie wrocławskim.

Dz.U.1951.13.103 | rozporządzenie z dnia 2 marca 1951 r. | Akt utracił moc

Uposażenie sędziów, asesorów i aplikantów sądowych.

Dz.U.1951.13.102 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1951 r. | Akt utracił moc