Law Journal

Układ o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej. Warszawa.1955.05.14.

Dz.U.1955.30.182 | umowa międzynarodowa z dnia 14 maja 1955 r. | Akt utracił moc

Czasy ochronne dla zwierząt łownych.

Dz.U.1955.29.181 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa.

Dz.U.1955.29.178 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących gaśnic pianowych.

Dz.U.1955.29.177 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przemysłu lekkiego.

Dz.U.1955.29.176 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa.

Dz.U.1955.29.175 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1955 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret o prawie probierczym.

Dz.U.1955.29.174 | dekret z dnia 13 lipca 1955 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie rejestru inżynierów i techników.

Dz.U.1955.29.173 | dekret z dnia 13 lipca 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących górnictwa.

Dz.U.1955.28.170 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki.

Dz.U.1955.28.169 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii.

Dz.U.1955.28.168 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących służby zdrowia.

Dz.U.1955.28.167 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji.

Dz.U.1955.28.166 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wyrobów metalowych.

Dz.U.1955.28.165 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Dz.U.1955.28.164 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa.

Dz.U.1955.28.163 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1955 r. | Akt utracił moc

Uposażenie pracowników zatrudnionych w dziale orzecznictwa państwowych komisji arbitrażowych.

Dz.U.1955.28.162 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 1955 r. | Akt utracił moc

Uposażenie członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa.

Dz.U.1955.28.161 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1955 r. | Akt utracił moc

Zabezpieczenie socjalistycznej dyscypliny pracy.

Dz.U.1955.27.160 t.j. | ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Tryb postępowania przy zgłaszaniu i dokonywaniu zmian w danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Dz.U.1955.27.159 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1955 r. | Akt utracił moc

Obrót mięsem pochodzącym z uboju gospodarczego.

Dz.U.1955.27.158 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Dz.U.1955.27.157 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1955 r. | Akt utracił moc

Utworzenie sądów powiatowych w Białymstoku.

Dz.U.1955.26.156 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1955 r. | Akt utracił moc

Uposażenie niektórych pracowników zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.

Dz.U.1955.25.153 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1955 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 26 października 1954 r. w sprawie uposażenia lekarzy i lekarzy dentystów.

Dz.U.1955.25.152 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1955 r. | Akt jednorazowy

Prawo o aktach stanu cywilnego.

Dz.U.1955.25.151 | dekret z dnia 8 czerwca 1955 r. | Akt utracił moc

Uposażenie pracowników inżynieryjno-technicznych i robotników zatrudnionych w instytutach naukowo-badawczych.

Dz.U.1955.24.150 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1955 r. | Akt utracił moc

Normy obowiązkowych dostaw zbóż i ziemniaków ze zbiorów 1955 r.

Dz.U.1955.24.149 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1955 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw ziemniaków.

Dz.U.1955.24.148 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1955 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1954 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.

Dz.U.1955.24.147 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1955 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie niektórych przepisów dekretu o podatku gruntowym.

Dz.U.1955.23.146 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1955 r. | Akt utracił moc

Obniżki i ulgi w podatku gruntowym.

Dz.U.1955.23.145 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1955 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret o podatku gruntowym.

Dz.U.1955.23.142 | dekret z dnia 8 czerwca 1955 r. | Akt jednorazowy

Zmiany zakresu działania Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.

Dz.U.1955.22.140 | rozporządzenie z dnia 28 maja 1955 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Funduszu Remontów Młynów Gospodarczych.

Dz.U.1955.22.139 | dekret z dnia 8 czerwca 1955 r. | Akt jednorazowy

Samoopodatkowanie ludności wsi.

Dz.U.1955.22.138 | dekret z dnia 8 czerwca 1955 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie od podatku obrotowego i dochodowego świadczeń (przychodów) podlegających opłacie targowej.

Dz.U.1955.21.137 | rozporządzenie z dnia 30 maja 1955 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pracy.

Dz.U.1955.21.135 | dekret z dnia 20 maja 1955 r. | Akt jednorazowy

Społeczna Inspekcja Pracy.

Dz.U.1955.20.134 t.j. | ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe szczepienia ochronne przeciw gruźlicy.

Dz.U.1955.20.130 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1955 r. | Akt utracił moc

Studium Przygotowawcze dla Śpiewaków w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie.

Dz.U.1955.20.129 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1955 r. | Akt utracił moc

Czas pracy pracowników komunalnych przedsiębiorstw komunikacyjnych.

Dz.U.1955.20.127 | rozporządzenie z dnia 3 maja 1955 r. | Akt utracił moc

Utworzenie okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenie ich siedzib i właściwości miejscowej.

Dz.U.1955.20.126 | rozporządzenie z dnia 17 maja 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących norm różnych.

Dz.U.1955.19.124 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki.

Dz.U.1955.19.123 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki.

Dz.U.1955.19.122 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących służby zdrowia.

Dz.U.1955.19.120 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przemysłu lekkiego.

Dz.U.1955.19.119 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przemysłu spożywczego.

Dz.U.1955.19.117 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa.

Dz.U.1955.19.116 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki.

Dz.U.1955.19.115 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1955 r. | Akt utracił moc

Skład, sposób powoływania, organizacja oraz tryb postępowania komisji lokalowych.

Dz.U.1955.18.113 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 1955 r. | Akt utracił moc

Odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez dziki, jelenie i daniele.

Dz.U.1955.18.112 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 1955 r. | Akt utracił moc

Tryb orzekania o czynach powodujących nieznaczną szkodę w dziedzinie gospodarki spirytusem.

Dz.U.1955.18.111 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1955 r. | Akt utracił moc

Tryb orzekania o czynach powodujących nieznaczną szkodę w dziedzinie gospodarki tytoniem.

Dz.U.1955.18.110 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1955 r. | Akt utracił moc

Czas trwania urlopu wypoczynkowego dla członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa.

Dz.U.1955.18.109 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1955 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret o prawie łowieckim.

Dz.U.1955.18.108 | dekret z dnia 18 kwietnia 1955 r. | Akt jednorazowy

Centralny Urząd Naftowy.

Dz.U.1955.18.106 | dekret z dnia 18 kwietnia 1955 r. | Akt utracił moc

Przekształcenie urzędu Ministra Górnictwa w urząd Ministra Górnictwa Węglowego.

Dz.U.1955.18.105 | dekret z dnia 18 kwietnia 1955 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 4 listopada 1952 r. w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony zwierząt.

Dz.U.1955.17.103 | rozporządzenie z dnia 9 marca 1955 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Wydziału Zamiejscowego w Słupcy Sądu Powiatowego w Koninie.

Dz.U.1955.17.102 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1955 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie ksiąg i przechowywanie akt notarialnych.

Dz.U.1955.17.101 | rozporządzenie z dnia 23 marca 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących gwintów.

Dz.U.1955.17.99 | rozporządzenie z dnia 25 marca 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki.

Dz.U.1955.17.98 | rozporządzenie z dnia 25 marca 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących górnictwa.

Dz.U.1955.17.97 | rozporządzenie z dnia 25 marca 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa.

Dz.U.1955.17.96 | rozporządzenie z dnia 25 marca 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa.

Dz.U.1955.17.95 | rozporządzenie z dnia 25 marca 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmiany normy państwowej, dotyczącej blachy białej (ocynowanej).

Dz.U.1955.17.94 | rozporządzenie z dnia 25 marca 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa.

Dz.U.1955.17.93 | rozporządzenie z dnia 25 marca 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii i górnictwa.

Dz.U.1955.17.90 | rozporządzenie z dnia 25 marca 1955 r. | Akt utracił moc