Ratyfikacja przez Tunezję Konwencji (nr 91) dotyczącej płatnych urlopów marynarzy (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.2.21

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 stycznia 1971 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 24 listopada 1970 r.
w sprawie ratyfikacji przez Tunezję Konwencji (nr 91) dotyczącej płatnych urlopów marynarzy (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 12 Konwencji (nr 91) dotyczącej płatnych urlopów marynarzy (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r. na trzydziestej drugiej sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. z 1968 r. Nr 39, poz. 277), Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował dnia 14 kwietnia 1970 r. ratyfikację tej konwencji przez Tunezję.
Zgodnie z artykułem 13 powyższej konwencji weszła ona w życie w stosunku do Tunezji dnia 14 października 1970 r.