Ratyfikacja przez Tunezję i Panamę Międzynarodowej konwencji (nr 16) o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.28.236

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 listopada 1970 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 października 1970 r.
w sprawie ratyfikacji przez Tunezję i Panamę Międzynarodowej konwencji (nr 16) o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 5 Międzynarodowej konwencji (nr 16) o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r. na trzeciej sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. z 1925 r. Nr 54, poz. 388), Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował ratyfikacje tej konwencji dnia 14 kwietnia 1970 r. przez Tunezję i dnia 19 czerwca 1970 r. przez Panamę.
Zgodnie z artykułem 6 powyższej konwencji weszła ona w życie w stosunku do Tunezji dnia 14 kwietnia 1970 r. i w stosunku do Panamy dnia 19 czerwca 1970 r.