Ratyfikacja przez Boliwię i Kanadę Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.2.30

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 stycznia 1971 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 grudnia 1970 r.
w sprawie ratyfikacji przez Boliwię i Kanadę Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 17 ustęp 2 Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r. (Dz. U. z 1969 r. Nr 25, poz. 187), Boliwia dnia 22 września 1970 r., a Kanada - dnia 14 października 1970 r. złożyły Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokumenty ratyfikacyjne tej konwencji.
Zgodnie z artykułem 19 ustęp 2 powyższej konwencji weszła ona w życie w stosunku do Boliwii dnia 22 października 1970 r., a w stosunku do Kanady - dnia 13 listopada 1970 r.