Rozciągnięcie niektórych przepisów o uzdrowiskach na inne miejscowości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.31.260

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1988 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 grudnia 1970 r.
w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów o uzdrowiskach na inne miejscowości.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150) zarządza się, co następuje:
1. 1
Przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150 i z 1987 r. Nr 33. poz. 180) rozciąga się w zakresie ustalonym w przepisach rozporządzenia na następujące miejscowości: Krynica Morska w województwie elbląskim, Jastarnia i Jurata w województwie gdańskim, Bolków i Kowary w województwie jeleniogórskim, Dźwirzyno w województwie koszalińskim, Wieliczka w województwie krakowskim, Czarna Górna, Komańcza, Polańczyk i Rabe w województwie krośnieńskim, Rogóźno w województwie łódzkim, Złockie w województwie nowosądeckim, Koszuty w województwie poznańskim, Magnuszew w województwie radomskim, Łeba w województwie słupskim, Augustów w województwie suwalskim, Dziwnówek, Łukęcin i Międzywodzie w województwie szczecińskim, Lipa w województwie tarnobrzeskim, Przerzeczyn-Zdrój w województwie wałbrzyskim, Trzebnica w województwie wrocławskim oraz Łagów w województwie zielonogórskim.
2.
Powołane w rozporządzeniu artykuły ustawy bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy, o której mowa w ust. 1.
1.
W miejscowościach, o których mowa w § 1 ust. 1, mogą być prowadzone zakłady lecznictwa uzdrowiskowego.
2.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej ustali właściwości lecznicze warunków naturalnych oraz rodzaje i zakres świadczeń leczniczych, które mogą być udzielane w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, położonych na obszarze miejscowości wymienionych w § 1 ust. 1.
3. 2
Zakłady lecznicze działające na obszarze miejscowości wymienionych w § 1 ust. 1 mogą być uznane przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za zakłady lecznictwa uzdrowiskowego - na wniosek organów lub instytucji prowadzących dane zakłady - jeżeli odpowiadają one wymaganiom stawianym zakładom lecznictwa uzdrowiskowego.
4.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej ustali tryb sprawowania nadzoru nad zakładami lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonymi na obszarze miejscowości, o których mowa w § 1 ust. 1.
1.
W miejscowościach, o których mowa w § 1 ust. 1, stosuje się przepisy art. 5 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy.
2. 3
Wykaz spraw, które z uwagi na ich znaczenie dla lecznictwa uzdrowiskowego w miejscowościach wymienionych w § 1 ust. 1 wymagają uzgodnienia z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej lub z innymi organami służby zdrowia (art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy), ustala się na wniosek tego Ministra w trybie art. 4 ust. 2 ustawy.
3. 4
W zakresie niezbędnym dla ochrony warunków naturalnych wykaz spraw, o których mowa w ust. 2, może dotyczyć również obszarów przylegających do miejscowości wymienionych w § 1 w granicach określonych w tymże wykazie.
(skreślony).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1971 r.
1 § 1 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1974 r. (Dz.U.74.16.89) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1974 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 1987 r. (Dz.U.87.41.238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1987 r.

2 § 2 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1974 r. (Dz.U.74.16.89) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1974 r.
3 § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1974 r. (Dz.U.74.16.89) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1974 r.
4 § 3 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1974 r. (Dz.U.74.16.89) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1974 r.
5 § 4 skreślony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 1987 r. (Dz.U.87.41.238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1987 r.