Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZiOS.1981.10.38

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 1981 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 21 września 1981 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie właściwości leczniczych warunków naturalnych i wykorzystania bazy leczniczej w miejscowościach, na które rozciągnięte zostały niektóre przepisy o uzdrowiskach.

Na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1970 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów o uzdrowiskach na inne miejscowości (Dz. U. Nr 31, poz. 260 oraz z 1974 r. Nr 16, poz. 89) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 listopada 1974 r. w sprawie właściwości leczniczych warunków naturalnych i wykorzystania bazy leczniczej w miejscowościach, na które rozciągnięte zostały niektóre przepisy o uzdrowiskach (Dz. Urz. MZiOS Nr 23, poz. 94) wprowadza się następującą zmianę:

- załącznik do zarządzenia z dnia 27 listopada 1974 r. otrzymuje następujące brzmienie:

ZAŁĄCZNIK

Założone kierunki leczenia (profile lecznicze) dla poszczególnych miejscowości, na które rozciągnięte zostały niektóre przepisy o uzdrowiskach

Województwo suwalskie

Augustów

Choroby narządów ruchu i reumatyczne

kierunek drugoplanowy

klimatyczno-usprawniający

Województwo gdańskie

Jastarnia - Jurata

Kierunki pierwszoplanowe:

1. Choroby układu oddechowego

2. Choroby układu krążenia

Kierunki drugoplanowe:

1. Choroby narządów ruchu (ortopedyczno-urazowe i reumatyczne)

2. Klimatyczno-usprawniający

Województwo elbląskie

Krynica Morska

Kierunki pierwszoplanowe:

1. Choroby narządów ruchu i reumatyczne

2. Choroby układu oddechowego

Kierunki drugoplanowe:

1. Choroby skóry

2. Klimatyczno-usprawniający

Województwo słupskie

Ustka

Kierunki pierwszoplanowe:

1. Choroby narządów ruchu i reumatyczne

2. Choroby układu krążenia

Kierunki drugoplanowe:

1. Choroby układu oddechowego

2. Choroby układu wydzielania wewnętrznego i przemiany materii

3. Klimatyczno-usprawniający

Łeba

Kierunki pierwszoplanowe:

1. Choroby układu oddechowego

2. Choroby układu wydzielania wewnętrznego i przemiany materii (choroby tarczycy)

Kierunki drugoplanowe:

1. Choroby narządów ruchu i reumatyczne

2. Klimatyczno-usprawniający

Województwo radomskie

Magnuszew

Kierunki pierwszoplanowe:

1. Choroby narządów ruchu i reumatyczne

2. Choroby kobiece

Kierunek drugoplanowy:

Klimatyczno-usprawniający

Województwo koszalińskie:

Dźwirzyno

Kierunki pierwszoplanowe:

1. Choroby narządów ruchu

2. Choroby układu oddechowego wieku dziecięcego

3. Choroby układu wydzielania wewnętrznego i przemiany materii wieku dziecięcego

Kierunek drugoplanowy:

Klimatyczno-usprawniający

Województwo krakowskie

Wieliczka

Choroby układu oddechowego

Województwo tarnobrzeskie

Lipa

Kierunki pierwszoplanowe:

1. Choroby narządów ruchu i reumatyczne

2. Choroby skóry

Kierunki drugoplanowe:

1. Choroby układu krążenia

2. Klimatyczno-usprawniający

Województwo łódzkie

Rogoźno

Kierunki pierwszoplanowe:

1. Choroby układu oddechowego

2. Choroby narządów ruchu i reumatyczne

Kierunki drugoplanowe:

1. Choroby układu krążenia

2. Klimatyczno-usprawniający

Województwo poznańskie

Koszuty

Kierunki pierwszoplanowe:

1. Choroby narządów ruchu

2. Choroby układu oddechowego

Kierunki drugoplanowe:

1. Choroby skóry

2. Klimatyczno-usprawniający

Województwo krośnieńskie

Czarna

Kierunki pierwszoplanowe:

1. Choroby układu oddechowego

2. Choroby układu trawienia

Kierunek drugoplanowy:

Klimatyczno-usprawniający

Komańcza

Choroby układu trawienia (również wieku dziecięcego)

Polańczyk

Kierunek pierwszoplanowy:

1. Choroby układu moczowego

2. Choroby układu oddechowego

Kierunki drugoplanowe:

1. Choroby kobiece

2. Klimatyczno-usprawniający

Karolów

Kierunki pierwszoplanowe:

1. Choroby układu oddechowego

2. Choroby narządów ruchu i reumatyczne

Kierunki drugoplanowe:

1. Choroby wydzielania wewnętrznego i przemiany materii

2. Klimatyczno-usprawniający

Województwo szczecińskie

Dziwnówek

Kierunki pierwszoplanowe:

1. Choroby układu oddechowego wieku dziecięcego

2. Choroby narządów ruchu wieku dziecięcego

Kierunek drugoplanowy:

Klimatyczno-usprawniający

Międzywodzie

1. Choroby narządów ruchu i reumatyczne

2. Klimatyczno-usprawniający

Łukęcin

Kierunki pierwszoplanowe:

1. Choroby układu krążenia

2. Choroby układu oddechowego

Kierunki drugoplanowe:

1. Choroby układu wydzielania wewnętrznego i przemiany materii

2. Klimatyczno-usprawniający

Województwo jeleniogórskie

Bolków

1. Choroby układu trawienia

2. Klimatyczno-usprawniający

Kowary

1. Choroby narządów ruchu i reumatyczne

2. Klimatyczno-usprawniający

Województwo wałbrzyskie

Przerzeczyn Zdrój

1. Choroby narządów ruchu i reumatyczne

2. Klimatyczno-usprawniający

Województwo wrocławskie

Trzebnica

1. Choroby narządów ruchu i reumatyczne

2. Klimatyczno-usprawniający

Województwo zielonogórskie

Łagów

1. Choroby układu krążenia

2. Choroby narządów ruchu i reumatyczne

3. Klimatyczno-usprawniający".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.