Ratyfikacja przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką Konwencji (nr 69) dotyczącej świadectwa kwalifikacyjnego kucharzy okrętowych, przyjętej w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.28.231

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 listopada 1970 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 27 października 1970 r.
w sprawie ratyfikacji przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką Konwencji (nr 69) dotyczącej świadectwa kwalifikacyjnego kucharzy okrętowych, przyjętej w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 7 Konwencji (nr 69) dotyczącej świadectwa kwalifikacyjnego kucharzy okrętowych, przyjętej w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r. na dwudziestej ósmej sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. z 1954 r. Nr 44, poz. 196), Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował ratyfikacje tej konwencji dnia 4 listopada 1969 r. przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i dnia 17 czerwca 1970 r. przez Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką.
Zgodnie z artykułem 8 powyższej konwencji weszła ona w życie w stosunku do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich dnia 4 maja 1970 r. i wejdzie w życie w stosunku do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej dnia 17 grudnia 1970 r.