Ratyfikacja przez Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką i Panamę Konwencji (nr 27) dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1929 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.28.230

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 listopada 1970 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 27 października 1970 r.
w sprawie ratyfikacji przez Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką i Panamę Konwencji (nr 27) dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1929 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 2 Konwencji (nr 27) dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1929 r. na dwunastej sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. z 1932 r. Nr 76, poz. 682), Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował ratyfikacje powyższej konwencji dnia 17 czerwca 1970 r. przez Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką i dnia 19 czerwca 1970 r. przez Panamę.
Zgodnie z artykułem 3 wyżej wymienionej konwencji wejdzie ona w życie w stosunku do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej dnia 17 czerwca 1971 r. i w stosunku do Panamy dnia 19 czerwca 1971 r.