Zniesienie Sądu Powiatowego dla dzielnicy Nowa Huta w Krakowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.30.258

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1973 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 10 grudnia 1970 r.
w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego dla dzielnicy Nowa Huta w Krakowie.

Na podstawie art. 4 § 2 i art. 6 § 2 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
Znosi się Sąd Powiatowy dla dzielnicy Nowa Huta w Krakowie, a obszar tej dzielnicy włącza się do okręgu Sądu Powiatowego dla miasta Krakowa w Krakowie.
(uchylony).
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 października 1954 r. w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego dla dzielnicy Nowa Huta w Krakowie (Dz. U. Nr 47, poz. 227),
2)
§ 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 1966 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich w Sądzie Powiatowym dla dzielnicy Nowa Huta w Krakowie (Dz. U. Nr 13, poz. 80).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 1970 r.
1 § 2 uchylony przez § 2 pkt 46 rozporządzenia z dnia 27 marca 1973 r. w sprawie właściwości sądów dla nieletnich (Dz.U.73.13.94) z dniem 1 lipca 1973 r.