Law Journal

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki.

Dz.U.1955.2.11 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1954 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej hutnictwa.

Dz.U.1955.2.10 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1954 r. | Akt utracił moc

Czas pracy na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej.

Dz.U.1955.2.8 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 1955 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1948 r. w sprawie sztucznych środków słodzących.

Dz.U.1955.1.7 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1954 r. | Akt jednorazowy

Zakładanie i uruchamianie lotnisk cywilnych.

Dz.U.1955.1.6 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 1955 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa.

Dz.U.1955.1.5 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1954 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Dz.U.1955.1.3 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1954 r. | Akt utracił moc

Termin wyborów ławników sądów wojewódzkich i powiatowych na lata 1955 i 1956.

Dz.U.1955.1.1 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 1955 r. | Akt utracił moc

Siedziby i właściwość miejscowa portowych inspektorów sanitarnych.

Dz.U.1954.57.288 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1954 r. | Akt utracił moc

Określenie nieznacznej szkody z wyrębu lub zagarnięcia drzewa w lesie, stanowiącym mienie społeczne.

Dz.U.1954.57.287 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1954 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1949 r. o poborze podatku dochodowego w formie ryczałtu od rybaków morskich.

Dz.U.1954.57.286 | rozporządzenie z dnia 27 września 1954 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zawodzie felczera.

Dz.U.1954.57.284 | dekret z dnia 23 grudnia 1954 r. | Akt jednorazowy

Zmiana niektórych przepisów o ochronie własności społecznej.

Dz.U.1954.57.283 | dekret z dnia 23 grudnia 1954 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym.

Dz.U.1954.57.282 | dekret z dnia 23 grudnia 1954 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret z dnia 17 grudnia 1952 r. o uchwalaniu i wykonywaniu budżetu Państwa.

Dz.U.1954.56.278 | dekret z dnia 11 grudnia 1954 r. | Akt jednorazowy

Szczególne uprawnienia i ulgi dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i ich rodzin.

Dz.U.1954.55.277 t.j. | dekret z dnia 6 września 1951 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

Dz.U.1954.55.276 | obwieszczenie z dnia 28 listopada 1954 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa.

Dz.U.1954.55.275 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1954 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących sprawdzianów.

Dz.U.1954.55.274 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1954 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej podsypki pod tory kolejowe.

Dz.U.1954.55.273 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1954 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Dz.U.1954.55.272 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1954 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących rur i spawania.

Dz.U.1954.54.271 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1954 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Dz.U.1954.54.270 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1954 r. | Akt utracił moc

Naczelne organy administracji państwowej w zakresie spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa publicznego.

Dz.U.1954.54.269 | dekret z dnia 7 grudnia 1954 r. | Akt utracił moc

Zm.: przepisy o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

Dz.U.1954.54.268 | dekret z dnia 27 listopada 1954 r. | Akt jednorazowy

Ochrona rybołówstwa na Zalewie Szczecińskim.

Dz.U.1954.53.267 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 1954 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 4 lutego 1953 r. w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Wiślanym.

Dz.U.1954.53.266 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 1954 r. | Akt jednorazowy

Normy obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych i mleka w roku 1955.

Dz.U.1954.53.264 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 1954 r. | Akt utracił moc

Powierzenie Sądowi Powiatowemu w Starogardzie prowadzenia rejestrów handlowych.

Dz.U.1954.52.262 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 1954 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy spawaniu i cięciu metali.

Dz.U.1954.51.259 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 1954 r. | Akt utracił moc

Zm.: przepisy dotyczące zakresu działania w sprawach spółdzielczości pracy.

Dz.U.1954.51.258 | rozporządzenie z dnia 26 października 1954 r. | Akt jednorazowy

Obrót zwierzyną łowną żywą oraz ubitą.

Dz.U.1954.50.257 | rozporządzenie z dnia 25 października 1954 r. | Akt utracił moc

Karanie przez Państwową Inspekcję Gazowniczą za naruszenie przepisów o racjonalnym i oszczędnym użytkowaniu gazu.

Dz.U.1954.50.256 | rozporządzenie z dnia 26 października 1954 r. | Akt utracił moc

Organizacja i zakres działania organów kontroli i rewizji finansowej.

Dz.U.1954.50.255 | rozporządzenie z dnia 26 października 1954 r. | Akt utracił moc

Zaliczenie niektórych gromad w poczet miast.

Dz.U.1954.49.254 | rozporządzenie z dnia 7 października 1954 r. | Akt utracił moc

Utworzenie osiedli.

Dz.U.1954.49.253 | rozporządzenie z dnia 7 października 1954 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych powiatów.

Dz.U.1954.49.252 | rozporządzenie z dnia 7 października 1954 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych województw.

Dz.U.1954.49.251 | rozporządzenie z dnia 7 października 1954 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatu lubskiego w województwie zielonogórskim.

Dz.U.1954.49.250 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1954 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatu noworudzkiego w województwie wrocławskim.

Dz.U.1954.49.249 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1954 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatu goleniowskiego w województwie szczecińskim.

Dz.U.1954.49.248 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1954 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatu wodzisławskiego w województwie stalinogrodzkim.

Dz.U.1954.49.247 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1954 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatu tyskiego w województwie stalinogrodzkim.

Dz.U.1954.49.246 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1954 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatu strzyżowskiego w województwie rzeszowskim.

Dz.U.1954.49.245 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1954 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatu radymniańskiego w województwie rzeszowskim.

Dz.U.1954.49.244 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1954 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatu wieruszowskiego w województwie łódzkim i zmiana granic województw poznańskiego i łódzkiego.

Dz.U.1954.49.242 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1954 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatu parczewskiego w województwie lubelskim.

Dz.U.1954.49.241 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1954 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatu opolsko-lubelskiego w województwie lubelskim.

Dz.U.1954.49.240 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1954 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatu proszowickiego w województwie krakowskim oraz zmiana granic województw krakowskiego i kieleckiego.

Dz.U.1954.49.239 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1954 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatu świdwińskiego w województwie koszalińskim.

Dz.U.1954.49.238 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1954 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatu zwoleńskiego w województwie kieleckim.

Dz.U.1954.49.237 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1954 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatu szydłowieckiego w województwie kieleckim.

Dz.U.1954.49.236 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1954 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatu staszowskiego w województwie kieleckim.

Dz.U.1954.49.235 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1954 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatu puckiego w województwie gdańskim.

Dz.U.1954.49.234 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1954 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatu zambrowskiego w województwie białostockim.

Dz.U.1954.49.233 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1954 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatu łapskiego w województwie białostockim.

Dz.U.1954.49.232 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1954 r. | Akt utracił moc

Powoływanie lekarzy na dokształcanie zawodowe.

Dz.U.1954.48.231 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 1954 r. | Akt utracił moc

Powołanie komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.

Dz.U.1954.48.230 | rozporządzenie z dnia 30 października 1954 r. | Akt utracił moc

Uposażenie lekarzy i lekarzy dentystów.

Dz.U.1954.48.229 | rozporządzenie z dnia 26 października 1954 r. | Akt utracił moc

Zmiana niektórych przepisów prawa przemysłowego dotyczących egzaminu na czeladnika.

Dz.U.1954.47.228 | rozporządzenie z dnia 14 października 1954 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Sądu Powiatowego dla dzielnicy Nowa Huta w Krakowie.

Dz.U.1954.47.227 | rozporządzenie z dnia 9 października 1954 r. | Akt utracił moc

Komisja do spraw szkód górniczych.

Dz.U.1954.47.226 | rozporządzenie z dnia 21 października 1954 r. | Akt utracił moc

Państwowa Rada Górnictwa.

Dz.U.1954.47.225 | rozporządzenie z dnia 21 października 1954 r. | Akt utracił moc

Zm.: prawo górnicze.

Dz.U.1954.47.224 | dekret z dnia 21 października 1954 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki.

Dz.U.1954.46.219 | rozporządzenie z dnia 5 października 1954 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa.

Dz.U.1954.46.218 | rozporządzenie z dnia 5 października 1954 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Dz.U.1954.46.217 | rozporządzenie z dnia 5 października 1954 r. | Akt utracił moc

Warunki przyznawania tytułu samodzielnego pracownika nauki w wyższych szkołach artystycznych.

Dz.U.1954.45.211 | rozporządzenie z dnia 18 września 1954 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie wyborów do rad narodowych.

Dz.U.1954.45.210 | uchwała z dnia 30 września 1954 r. | Akt utracił moc