Ratyfikacja przez Panamę i Mauritius Międzynarodowej konwencji (nr 11) o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.28.234

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 listopada 1970 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 29 października 1970 r.
w sprawie ratyfikacji przez Panamę i Mauritius Międzynarodowej konwencji (nr 11) o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 2 Międzynarodowej konwencji (nr 11) o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r. na trzeciej sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. z 1925 r. Nr 54, poz. 378), Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował dnia 19 czerwca 1970 r. ratyfikację powyższej konwencji przez Panamę.
Zgodnie z artykułem 3 powyższej konwencji weszła ona w życie w stosunku do Panamy dnia 19 czerwca 1970 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, iż Mauritius stając się członkiem Międzynarodowej Organizacji Pracy uznał się nadal za związany postanowieniami powyższej konwencji, których stosowanie było uprzednio rozciągnięte na jego terytorium przez Wielką Brytanię. Ratyfikacja tej konwencji w imieniu Mauritiusa została zarejestrowana przez Dyrektora Generalnego Międzynarodowej Organizacji Pracy dnia 2 grudnia 1969 r.