Ratyfikacja przez szereg państw Konwencji (nr 124) dotyczącej badania lekarskiego zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.1.8

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 stycznia 1971 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 14 listopada 1970 r.
w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 124) dotyczącej badania lekarskiego zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 6 Konwencji (nr 124) dotyczącej badania lekarskiego zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r. na czterdziestej dziewiątej sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. z 1968 r. Nr 37, poz. 263), Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował ratyfikacje powyższej konwencji przez następujące państwa:
Białoruską Socjalistyczną Republikę Radziecką dnia 11 marca 1970 r.,

Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką dnia 17 czerwca 1970 r.,

Panamę dnia 19 czerwca 1970 r.,

Brazylię dnia 21 sierpnia 1970 r.

Zgodnie z artykułem 7 powyższej konwencji wejdzie ona w życie w stosunku do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej dnia 11 marca 1971 r., Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej dnia 17 czerwca 1971 r., Panamy dnia 19 czerwca 1971 r., Brazylii dnia 21 sierpnia 1971 r.