Departmental acts

Utworzenie lub zniesienie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 marca 2015 r.

Dz.Urz.GUM.2015.14 | obwieszczenie z dnia 5 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2015.29 | zarządzenie z dnia 5 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komitetu Sterującego do spraw przeglądów wydatków publicznych.

Dz.Urz.MF.2015.31 | zarządzenie z dnia 4 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Sterującego do spraw przeglądów wydatków publicznych.

Dz.Urz.MFFiPR.2021.43 t.j. | zarządzenie z dnia 4 maja 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Sterującego do spraw przeglądów wydatków publicznych.

Dz.Urz.MF.2015.31 | zarządzenie z dnia 4 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Plan Finansowo-Gospodarczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2015 r.

B.I.LP.2015.6.83 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Plan Finansowo-Gospodarczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2015 r.

B.I.LP.2015.6.83 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Rozliczanie zużycia paliw przez służbowy sprzęt transportowy, agregaty i pozostałe urządzenia techniczne.

Dz.Urz.KGSG.2015.29 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Ministra Edukacji Narodowej ds. organizacji Kongresu Polskiej Edukacji.

Dz.Urz.MEN.2015.20 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2015.6.91 | decyzja z dnia 30 kwietnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie planu finansowo-gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

B.I.LP.2015.6.89 | decyzja z dnia 30 kwietnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie planu zakładów o zasięgu krajowym.

B.I.LP.2015.6.90 | decyzja z dnia 30 kwietnia 2015 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Administracji i Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych.

Dz.Urz.MC.2015.28 | obwieszczenie z dnia 29 kwietnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2015 r.

Dz.Urz.MC.2015.27 | decyzja z dnia 29 kwietnia 2015 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2015.133 | pełnomocnictwo z dnia 28 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2015.134 | pełnomocnictwo z dnia 28 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2015.135 | pełnomocnictwo z dnia 28 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2015.136 | pełnomocnictwo z dnia 28 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2015.137 | pełnomocnictwo z dnia 28 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2015.138 | upoważnienie z dnia 28 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2015.139 | upoważnienie z dnia 28 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Działalność psychologiczna w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.129 | decyzja z dnia 28 kwietnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie członków Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.44 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie członków Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.44 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek wraz z kwotami dotacji celowych na wydatki inwestycyjne przyznanych poszczególnym jednostkom na 2015 r.

Dz.Urz.MKiDN.2015.19 | obwieszczenie z dnia 28 kwietnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2015.

Dz.Urz.MON.2015.127 | decyzja z dnia 28 kwietnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie prowadzenia badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2015.28 | decyzja z dnia 27 kwietnia 2015 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2015.124 | upoważnienie z dnia 24 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2015.125 | upoważnienie z dnia 24 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2015.126 | upoważnienie z dnia 24 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2015.14 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Regulamin działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Dz.Urz.MIniR.2015.30 | zarządzenie z dnia 24 kwietnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego.

Dz.Urz.MEN.2015.19 | zarządzenie z dnia 24 kwietnia 2015 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2015.121 | pełnomocnictwo z dnia 23 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2015.122 | pełnomocnictwo z dnia 23 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2015.123 | pełnomocnictwo z dnia 23 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Ochrona danych osobowych w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2015.14 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Ochrona danych osobowych w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2015.14 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie członków Rady Naukowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.42 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie członków Rady Naukowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.42 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dz.Urz.MŚ.2015.43 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2015 r. | Akt utracił moc

Tryb działania Kierownictwa Ministerstwa Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2015.11 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych .

Dz.Urz.MZ.2015.23 | obwieszczenie z dnia 23 kwietnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MS.2015.154 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie wyciągu z centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych.

Dz.Urz.MIniR.2015.32 | obwieszczenie z dnia 21 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie komisji opiniującej wnioski o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości.

Dz.Urz.MKiDN.2015.18 | zarządzenie z dnia 21 kwietnia 2015 r. | Akt obowiązujący