Zdarzenie lotnicze nr 28/2016.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2016.87

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 października 2016 r.

KOMUNIKAT Nr 33
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 14 października 2016 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego nr 28/2016

Na podstawie § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. Nr 35, poz. 225) w związku z zarządzeniem nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia klasyfikacji grup przyczynowych zdarzeń lotniczych (Dz. Urz. ULC Nr 10, poz. 43) ogłasza się, co następuje:
1.
Incydent lotniczy, który wydarzył się w dniu 3 stycznia 2016 r. na śmigłowcu EC 120, klasyfikuję do kategorii:

"Czynnik ludzki"

w grupie przyczynowej: "H4 - Błędy proceduralne".

2.
Opis okoliczności incydentu lotniczego:

Po wykonaniu przeglądu przedlotowego śmigłowca pilot przystąpił do uruchamiania silnika "w celu sprawdzenia parametrów jego pracy i rozgrzania śmigłowca". Po uruchomieniu silnika, podczas przejścia na wyższy zakres pracy (zwiększenie obrotów wirnika głównego) pilot usłyszał "stuk" dochodzący z prawej strony śmigłowca. Po wyłączeniu silnika stwierdził wypięcie się z zamków prawej osłony przekładni głównej - silnika i ślady jej kontaktu z łopatami wirnika głównego. Po wykonaniu wstępnych oględzin śmigłowca stwierdzono nieznaczne uszkodzenia wszystkich łopat wirnika głównego, prawej osłony przekładni głównej - silnika, jej układów blokujących (zamków) oraz uszkodzenie przewodu sprężarki klimatyzatora.

Zgodnie z instrukcją użytkowania w locie śmigłowca EC 120, podczas przeglądu przedlotowego należy sprawdzić stan układów blokujących (zamków) lewej i prawej osłony przekładni głównej silnika oraz ich zamknięcie i prawidłowe zablokowanie, co najprawdopodobniej pilot wykonał zbyt pośpiesznie i niedokładnie ze względu na bardzo niską temperaturę otaczającego powietrza wynoszącą około - 15°C (temp. odczuwalna - 22°C).

3.
Przyczyna incydentu lotniczego:

Przyczyną otwarcia się prawej osłony przekładni głównej - silnika podczas próby śmigłowca było niedokładne zabezpieczenie jej układów blokujących (zamków) podczas wykonywania przeglądu przedlotowego.

4.
Zalecenia profilaktyczne PKBWL dotyczące bezpieczeństwa:

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w trakcie badania zdarzenia materiałami nie wydała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Działania profilaktyczne podjęte przez użytkownika:

-
udział wszystkich pilotów firmy w obowiązkowym szkoleniu na temat wykonywania przeglądu przedlotowego śmigłowca, zorganizowanym w certyfikowanym ośrodku szkoleniowym,
-
wprowadzenie nowego wzoru raportu wewnętrznego z wykonania przeglądu przedlotowego.