Departmental acts

Średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego oraz średnia cena tony ropy naftowej za marzec 2017 r.

Dz.Urz.MRiF.2017.69 | obwieszczenie z dnia 5 kwietnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za marzec 2017 r.

Dz.Urz.MRiF.2017.68 | obwieszczenie z dnia 5 kwietnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Dz.Urz.KGPSP.2017.9 | zarządzenie z dnia 5 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MRiF.2017.67 | obwieszczenie z dnia 4 kwietnia 2017 r. | Akt indywidualny

Zmiana decyzji w sprawie rozkładu czasu służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2017.21 | decyzja z dnia 4 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu ds. GIS (Green Investment Scheme).

Dz.Urz.MŚ.2017.21 | zarządzenie z dnia 4 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie zmian danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MRiF.2017.66 | obwieszczenie z dnia 3 kwietnia 2017 r. | Akt indywidualny

Organizacja, skład oraz miejsce i tryb pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2017.10 | zarządzenie z dnia 3 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Organizacja, skład oraz miejsce i tryb pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2017.10 | zarządzenie z dnia 3 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Organizacja, skład oraz miejsce i tryb pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2017.10 | zarządzenie z dnia 3 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze nr 2489/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.472 | komunikat z dnia 31 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r.

Dz.Urz.MIiB.2017.24 | decyzja z dnia 30 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r.

Dz.Urz.MIiB.2017.24 | decyzja z dnia 30 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r.

Dz.Urz.MIiB.2017.24 | decyzja z dnia 30 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r.

Dz.Urz.MIiB.2017.24 | decyzja z dnia 30 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r.

Dz.Urz.MIiB.2017.24 | decyzja z dnia 30 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r.

Dz.Urz.MIiB.2017.24 | decyzja z dnia 30 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r.

Dz.Urz.MIiB.2017.24 | decyzja z dnia 30 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r.

Dz.Urz.MIiB.2017.24 | decyzja z dnia 30 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r.

Dz.Urz.MIiB.2017.24 | decyzja z dnia 30 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r.

Dz.Urz.MIiB.2017.24 | decyzja z dnia 30 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r.

Dz.Urz.MIiB.2017.24 | decyzja z dnia 30 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MRiF.2017.64 | zarządzenie z dnia 30 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2016 r.

Dz.Urz.GUS.2017.14 | komunikat z dnia 30 marca 2017 r. | Akt nienormatywny

Wydanie upoważnienia.

Dz.Urz.MON.2017.64 | komunikat z dnia 30 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Wydanie upoważnienia.

Dz.Urz.MON.2017.65 | komunikat z dnia 30 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2017.

Dz.Urz.MON.2017.66 | decyzja z dnia 30 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.MRiRW.2017.5 | zarządzenie z dnia 30 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

System stałych dyżurów Ministra Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2017.22 | zarządzenie z dnia 29 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Akronie (Stany Zjednoczone Ameryki).

Dz.Urz.MSZ.2017.22 | decyzja z dnia 29 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2017.18 | decyzja z dnia 29 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.Urz.PAA.2017.1 | zarządzenie z dnia 29 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Nabór na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2017 r.

Dz.Urz.MS.2017.123 | zarządzenie z dnia 28 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Nabór na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2017 r.

Dz.Urz.MS.2017.123 | zarządzenie z dnia 28 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Organizacja zakupów dostaw i usług w sądownictwie powszechnym oraz wskazanie zamawiającego.

Dz.Urz.MS.2017.122 | zarządzenie z dnia 28 marca 2017 r. | Akt utracił moc