Departmental acts

Plany operacyjne funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Dz.Urz.MIiB.2017.21 | zarządzenie z dnia 24 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Promocja na pierwszy stopień oficerski w 2017 r.

Dz.Urz.MON.2017.60 | decyzja z dnia 24 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Promocja na pierwszy stopień oficerski w 2017 r.

Dz.Urz.MON.2017.60 | decyzja z dnia 24 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Przygotowywanie oraz przeprowadzanie spotkań w Ministerstwie Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2017.8 | zarządzenie z dnia 24 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Uruchomienie I transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych.

Dz.Urz.MON.2017.63 | decyzja z dnia 24 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze nr 1507/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.465 | komunikat z dnia 24 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Zespół do spraw współpracy z instytutami badawczymi.

Dz.Urz.MIiB.2017.18 | zarządzenie z dnia 24 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r.

Dz.Urz.MIiB.2017.19 | decyzja z dnia 24 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Callao (Republika Peru).

Dz.Urz.MSZ.2017.19 | decyzja z dnia 23 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MSWiA.2017.10 | zarządzenie z dnia 23 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2017.9 | postanowienie z dnia 22 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Organizacja systemu stałego dyżuru.

Dz.Urz.MRiF.2017.59 | zarządzenie z dnia 22 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Rozwoju.

Dz.Urz.MRiF.2017.60 | zarządzenie z dnia 22 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia wzorów i typów uzbrojenia Policji.

Dz.Urz.KGP.2017.17 | decyzja z dnia 22 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2017.15 | zarządzenie z dnia 22 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Dysponowanie danymi z systemu Komputerowy Rejestr Automatów do Gier (KRĄG).

Dz.Urz.MRiF.2017.63 | zarządzenie z dnia 21 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Dysponowanie danymi z Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (EMCS PL 2).

Dz.Urz.MRiF.2017.61 | zarządzenie z dnia 21 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze nr 1008/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.454 | komunikat z dnia 21 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1009/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.455 | komunikat z dnia 21 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1011/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.456 | komunikat z dnia 21 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1017/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.457 | komunikat z dnia 21 marca 2017 r. | Akt indywidualny