Questions and answers

Czy w regulaminie komisji przetargowej konieczne jest wyodrębnienie przewodniczącego komisji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Grodzka Eliza | Nieaktualne

Czy w związku ze zmianą stawek podatku VAT zmianie ulega cena netto czy brutto zamówienia wynikająca z umowy zawartej w drodze przetargu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy zakupione przez spółkę narzędzia należy przyjąć na ewidencję środków trwałych i amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy zbycie akcji na rzecz funduszu inwestycyjnego w zamian za certyfikaty tego funduszu będzie obciążone VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Siennicki Tomasz | Aktualne

Czy zwrócona pracownikowi kwota za kurs angielskiego stanowi dla pracownika przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zaklasyfikować tablicę ledową oraz jaką stawką amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zakwalifikować jednoosobowe stanowisko do montażu wyrobów gotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zakwalifikować kamizelki kuloodporne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zakwalifikować system odgrodzeń, które wyznaczają strefę bezpiecznej drogi na magazynie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć balon reklamowy przeznaczony do ekspozycji stałej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć grę edukacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć i z jaką stawką amortyzować lampę oświetlającą logo spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować orzechy piniowe sprowadzane z Włoch?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkowane jest świadczenie usług obsługi koni na zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie są kwalifikacje konserwatora w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jakie są kwalifikacje kucharza w stołówce szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Jakie są zasady ustalenia terminu złożenia skargi dotyczącej naliczenia świadczeń na rzecz spółki wodnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Jakie uprawnienia przysługują głównemu księgowemu, jako osobie zarządzającej zakładem pracy w imieniu pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jak należy opodatkować sprzedaż mieszkania stanowiącego majątek osobisty osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Jak należy opodatkować VAT zakup maszyny oraz części do niej nabyte na terytorium Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak należy zaksięgować zakup materiałów z Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Rodziewicz Ewa | Aktualne

Jak prawidłowo zatrudnić obywatela Rumunii na stanowisku przedstawiciela handlowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć czas pracy pracownika służby cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż nieruchomości zabudowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak ustalić dla celów podatkowych wartość początkową firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak zaksięgować kaucje pobierane od czytelników i wpłacane na konto bankowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jak zaksięgować otrzymanie z sądu nakazu zapłaty zobowiązań?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Kto i w jakim trybie powinien wskazać osobę w zastępstwie dyrektora przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Kołowska Urszula | Nieaktualne

Na jakich zasadach podatnik może odliczać w 2011 r. VAT od rat leasingowych dotyczących leasingu samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jakiej wartości należy wprowadzić do ksiąg rachunkowych prawo wieczystego użytkowania gruntu na grunty?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

W jaki sposób transakcja nabycia wydziału spółki powinna zostać ujęta w księgach sprzedającego i nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

W którym momencie należy uwzględnić w kosztach podatkowych otrzymane rabaty, które dotyczą dwóch lat podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Z jakiego paragrafu jednostka budżetowa powinna dokonać zwrotu nadpłaty dla kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Kusio-Szalak Iwona | Aktualne

Czy aktualizacja wyceny środków trwałych w budowie stanowi przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy do podstawy nagrody jubileuszowej należy wliczyć wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy gmina może zostać zwolniona z opłat sądowych z tytułu złożenia wniosków o sprostowanie i odłączenie części nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

Czy koszt operatu szacunkowego będzie wydatkiem związanym z objęciem udziałów w spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy likwidator-osoba fizyczna w zakresie czynności likwidacyjnych ma obowiązek sporządzania PIT-8AR?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy należy ujmować w PKPiR przychody zwolnione, których nie uwzględnia się przy obliczaniu dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy nauczyciel nabędzie prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 i 2011?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową na rzecz poszkodowanego stanowi przychód dla ubezpieczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy od usługi doradczej wykonanej na terenie Niemiec polski podatnik jest zobowiązany pobierać podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT od zakupu paliwa do samochodu Peugeot Boxer o ładowności poniżej 3,5 tony?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Czy pracownikom socjalnym pracującym w terenie przysługuje odzież ochronna?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Szalak Michał | Aktualne

Czy prezes klubu sportowego może ufundować nagrody pieniężne dla zawodników ze środków prywatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy przedmiot leasingu, na który my najpierw wystawiamy fakturę muszę wycofać z ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy przekazane pieniądze można uznać za darowiznę i odliczyć od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przez zakład złomowania pojazdów należy rozumieć stację demontażu pojazdów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy rolnik może być podmiotem powiązanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy różnicę pomiędzy ceną zakupu surowca a ceną sprzedaży odpadów można zaksięgować w koszty podatkowe 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne