Questions and answers

Czy w podstawie do wyliczenia "trzynastki" uwzględniać wysługę wypłaconą za czas L-4?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy wspólnicy rozwiązanej spółki jawnej są następcami prawnymi tej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy zakup kurtki przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą może stanowić koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy z tytułu otrzymania nieoprocentowanej pożyczki powstaną różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Gdzie należy ująć przychody dotyczące projektu z EFS w rachunku zysków i strat?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować otrzymaną z NFZ dopłatę do sprzedanych w 2010 r. leków?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawką VAT powinna być opodatkowana w 2011 r. działalność społeczna, oświatowa i kulturalna domu kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacyjną należy przyjąć dla kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakich księgowań dokonać w przypadku, gdy osoba wprowadzająca na magazyn ujęła fakturę w innej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jaki dokument jest podstawą przeniesienia własności samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie będą skutki podatkowe wystąpienia wspólnika z spółki jawnej i darowania posiadanych udziałów żonie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaki jest limit transakcji podlegających obowiązkowi dokumentowania dla podmiotów powiązanych w przypadku usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki jest maksymalny czas na dołączenie faktur zakupu do raportu kasowego z datą zaległą?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak należy przeprowadzić proces rekultywacji nieczynnych lagun osadowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Jak opodatkować prawidłowo na gruncie VAT usługi turystyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo wpisać wymiar urlopu w pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup usług dla bezpośredniej korzyści turysty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak ustalać proporcję "przychodów opodatkowanych w przychodach ogółem" dla potrącania kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak zaksięgować zapłatę poprzez płatność kartą?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak zakwalifikować nowy środek trwały – rozdzielnię ŚN?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy dochodzi do dyskryminacji pracownika ze względu na niepełnosprawność?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Kto jest organizatorem transportu - podmiot który zamawia transport, czy ten który ponosi koszty tego transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Która spółka powinna złożyć CIT-6R, w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

W jakich przypadkach podatnik powinien podawać na fakturach symbol PKWiU?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób księgować zakupione licencje w celu wdrożenia zintegrowanego programu komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób pracodawca może zabezpieczyć się przed działaniem konkurencyjnym ze strony byłych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne

W którym momencie powstanie przychód z tytułu przedawnienia zobowiązań?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W którym momencie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu koszt ogłoszenia w książce telefonicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W którym roku należy zaksięgować w koszty różnice w VAT wynikające z błędnie wypełnionej deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy bezwarunkowo umorzone zobowiązania po spłaceniu układu z wierzycielami stanowią koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość świadczenia pracy przez młodocianego w dniu, w którym odbywa naukę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Ostapczuk Magdalena | Aktualne

Czy kobieta, która ma ukończone 60 lat i nie ma żadnego dochodu może się zwrócić do ośrodka o zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy nauczycielom zatrudnionym na czas zastępstwa należy wypłacić trzynastkę za 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nowozatrudniony pracownik na stanowisku administracyjno-biurowym powinien odbyć instruktaż stanowiskowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Szalak Michał | Aktualne

Czy oddalenie części powództwa o zapłatę stanowi dla podatnika koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy okres urlopu bezpłatnego należy wliczyć do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy pracodawca, który przejął pracowników jest zobowiązany wypłacić odprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy pracownik zatrudniony na stanowisku obsługi maszyn do obróbki skrawaniem musi mieć czapkę na głowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Szalak Michał | Aktualne

Czy przy księgach rachunkowych musimy na każdego kontrahenta internetowego zakładać oddzielne konta księgowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu spółki wydatek na dowóz do pracy osób skazanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu zbycie towarów poniżej kosztów zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Wowra Jarosław | Nieaktualne

Czy umowa o pracę na okres próbny od 2 stycznia do 31 marca jest umową na okres trzymiesięczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Ostapczuk Magdalena | Aktualne

Czy wynagrodzenie za godziny nadliczbowe należy uwzględnić w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Szalak Michał | Aktualne

Czy wypłacany pracownikowi zwrot kosztów wynajmu mieszkania w Brukseli podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy zachorowanie pracownika szpitala na grypę AH1N1 należy uznać za wypadek przy pracy czy chorobę zawodową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Czy zakup praw do znaku towarowego stanowi wydatek na nabycie wartości niematerialnej i prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zakwalifikować i jaką stawką amortyzować linię do sortowania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zakwalifikować wizyjny licznik klientów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć analizator spalin?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć i jaką stawką amortyzować maszt antenowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Do jakiej KŚT należy zaliczyć samochodowy rejestrator temperatury?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Jurek Marek | Aktualne

Do której grupy KŚT zaliczyć system telewizji przemysłowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Ile wynosi wymiar urlopu pracownika obsługi zatrudnionego w szkole na 1/4 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaka powinna być stawka VAT na krajowe usługi przewozu osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Jaką stawką opodatkowane będą usługi jazdy konnej rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne