Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 11 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma zarejestrowana na potrzeby podatku VAT UE dokonuje zakupów od kontrahenta z Holandii. Kontrahent ten jest również czynnym podatnikiem VAT UE. Za dostarczony towar firma otrzymuje faktury sprzedażny od tego kontrahenta ze stawka 0% i wykazuje je w deklaracji VAT jako WNT w miesiącu otrzymania faktury od kontrahenta lub dostarczenia towaru. Co kwartał dokonujemy zwrotu towarów do tego kontrahenta (sprzedawcy) z tytułu reklamacji. Z uwagi, że mamy podpisaną z tym kontrahentem umowę, że jako jego dystrybutor przyjmujemy towary reklamowane przez ostatecznego odbiorcę (firma/osoba fizyczna) a następnie odsyłamy do niego i otrzymujemy z tego tytułu korektę na zwrot (Credit Memo). Zwrot ten możne dotyczyć towaru zakupionego u tego kontrahenta w rożnych okresach (może to być miesiąc wcześniej, rok wcześniej, dwa lata wcześniej). Przy korygowaniu WNT postępujemy w taki sposób, że wystawiamy korekty WNT i ujmujemy je w deklaracji VAT w miesiącu otrzymania Credit Memo, przeliczając je na PLN po kursie z pierwotnej faktury zakupu.

Czy takie przeliczanie w przypadku zwrotu towaru jest prawidłowe z punktu widzenia podatku VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?