Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 11 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka jawna zarejestrowana na potrzeby podatku VAT-UE dokonuje zakupów od kontrahenta z Holandii. Kontrahent ten jest również czynnym podatnikiem VAT-UE. Za dostarczony towar spółka otrzymuje faktury sprzedaży od tego kontrahenta ze stawką 0% i przelicza je po kursie z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury (otrzymania towaru) i ujmuje jako koszt zakupu w miesiącu sprzedaży zakupionego towaru. Co tydzień zgodnie z umową/ustaleniami spółka raportuje do kontrahenta (NL) zrealizowaną sprzedaż z uwagi na rodzaj i ilość sprzedanego asortymentu ale również ostatecznego odbiorcy tych towarów (firma/osoba fizyczna). Zgodnie z umową, po spełnieniu określonych warunków czyli sprzedaży określonej ilości i rodzaju towaru, spółka otrzymuje Credit Memo (faktura korygująca) na obniżkę ceny (upust) za te towary. Na tym dokumencie mogą znajdować się towary kupione w rożnych okresach, może to być miesiąc wcześniej, rok wcześniej, dwa lata wcześniej. Co miesiąc otrzymujemy dokument korygujący.

Czy spółka postępuje prawidłowo gdy dla podatku dochodowego od osób fizycznych dokuje przeliczenia korekty z tytułu obniżki ceny w ten sposób, że koryguje fakturę zakupu, na którym dany towar wyszczególniony na Credit Memo został zakupiony od kontrahenta zagranicznego?

Przykład: Credit Memo na obniżkę ceny towaru wystawione przez kontrahenta (NL) w dniu 29.11.2017 r. Pierwotna faktura zakupu (WNT) korygowanego towaru (obniżającego cenę) wykazanego na Credit Memo wystawiona w dniu 17.08.2016 r. oraz 15.02.2017 r. Spółka dokonuje korekty pierwotnej faktury po kursie 17.08.2016 r. oraz kolejnej korekty dla innego towaru po kursie 15.02.2017 r. Korektę ujmuje i księguje w bieżącym okresie czyli listopad 2017 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?