Questions and answers

Czy darowizna firmowego samochodu na rzecz żony może skutkować obowiązkiem instalacji kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy istnieją przepisy regulujące powierzchnię pokoju nauczycielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Jak opodatkować w VAT sprzedaż nabytego uprzednio samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2011 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy koszt uzyskania przez SPZOZ certyfikatu "Rzetelni w Biznesie" można uznać za koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy strony stosunku pracy mogą zawrzeć porozumienie zmieniające w czasie trwania okresu wypowiedzenia układu zbiorowego pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć koszty gwarancji od pożyczki udzielonej spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy po zapłaceniu odsetek będą one stanowiły koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2011 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak należy zaewidencjonować leasing we frankach szwajcarskich w księgach rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jakich należy zaksięgować decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, nakazującą rozliczyć czynsz inicjalny proporcjonalnie do okresu umowy leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy podlega odliczeniu od dochodu darowizna na rzecz niepublicznej szkoły wyższej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2011 r., Niziołek-Duda Kamila | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć koszty ochrony zakupionego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wierzytelność, której spółka nie dochodziła na drodze sądowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaka jest stawka ryczałtu dla usług wytworzenia przez podatnika okularów korekcyjnych z własnych materiałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi zawarcie umowy "leasingu zwrotnego"?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wydatki na rzecz udziałowców związane z dojazdem, zakwaterowaniem oraz wyżywieniem stanowią koszty delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak rozliczyć wniesienie w zamian za udziały środka trwałego nabytego uprzednio w drodze aportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych od świadczeń wypłaconych w ramach ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2011 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

Czy należy wystawić korektę błędnie wystawionej noty odsetkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2016 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy koszty magazynowania środka trwałego podwyższają jego wartość?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Czy refakturowany przez podmiot powiązany koszt dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego pracownika stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo w raporcie ZUS RSA wskazać pracownika, który porzucił pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2011 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Czy należy pobrać podatek zryczałtowany przy wypłacie odsetek udziałowcom z Cypru?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kto powinien płacić podatek od nieruchomości od sprzedanej budowli w postaci przyłącza?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy tłumaczka nie prowadząca działalności gospodarczej może wystawić rachunek dla firmy hiszpańskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2011 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy podwyższenie kapitału zakładowego w spółce podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć przychody z nadwykonania świadczeń medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak postąpić w sytuacji, gdy nabyta wartość niematerialna i prawna przez nieuwagę nie zaczęła być amortyzowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy istnieją przepisy BHP regulujące ilość komputerów w pracowni komputerowej w stosunku do powierzchni sali?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy podatnikowi, który w ramach promocji otrzymał kupon premiowy należy wystawić PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować przy refakturze usługi poboru wody z hydrantów na cele pożarnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy na koniec kwartału roku bieżącego należy obliczyć zarówno aktywa i rezerwę na podatek odroczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy pracodawca może określić w umowie o pracę, że czas pracy w zakładzie będzie wynosić 8 godzin i 15 minut?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Z jaką stawką VAT sprzedawać wyroby medyczne firmie ze Słowacji, która nie jest zgłoszona do VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy "wczasy pod gruszą" wypłacane emerytom i rencistom z ZFŚS są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2011 r., Marciniak Aneta | Nieaktualne

Od kiedy liczyć ustawowy termin do obliczenia i wpłacenia podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak opodatkować usługę w zakresie organizacji kolonii połączonych z nauką języka obcego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2011 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak wykazać w deklaracji VAT-7 zwrot książek wydanych dystrybutorowi przez wydawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2011 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy sprzedając samochód nabyty w celu dalszej odsprzedaży można stosować procedurę VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne