Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 11 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor instytutu badawczego ma prawo do nagrody jubileuszowej w wysokości określonej w regulaminie wynagradzania instytutu? Czy nagroda jubileuszowa dla dyrektora instytutu podlega ograniczeniu do 12-stokrotności wynagrodzenia miesięcznego będącego podstawą naliczenia jego wynagrodzenia, stosownie do zapisów ustawy kominowej, czy ograniczeniu podlega jedynie kwota podwyższenia nagrody jubileuszowej o 25%, o których stanowi rozporządzenie o świadczeniach dodatkowych. Czy nagroda jubileuszowa w wysokości określonej w regulaminie wynagradzania powinna być przyznana dyrektorowi instytutu przez organ nadrzędny, czy obowiązek ten dotyczy jedynie sytuacji przyznania nagrody jubileuszowej wyższej o 25% w stosunku do zapisów regulaminu wynagradzania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?